Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Sposób rozpatrzenia uwag do projektów planów miejscowych

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w   jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zarządzenie   Nr  144/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 12 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w   jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego  w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych.

Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego  ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego  w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Rozpatrzenie uwag do projektu MPZP Nowa Wieś  - 29 grudzień 2015

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w   jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

____________________________________________________

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru B1 wskazanego  w uchwale nr LI/371/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr  103/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do  publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w   jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu (w części obejmującej tekst projektu planu oraz fragmenty rysunku projektu planu zmienione w wyniku rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Dobczycach) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka

 

___________________________________________________

 

Rozstrzygnięcie Burmistrza Gminy I Miasta Dobczyce w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu - w zakresie § 22 ust. 1 i § 49 ust. 6 - tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice

Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do  publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice

 

____________________________________________________

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów

 

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej ponownie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka - obejmującej zmienione w wyniku rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Dobczycach: § 2, § 9, § 17 i §  31 tekstu planu oraz rysunek planu dla działki nr 220/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej ponownie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r. oraz do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. planu, wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 31 lipca 2017 r. do 29 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 3 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r. oraz do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. planu

_____________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP

 

_____________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2

 

_____________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków

 

_____________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1 października 2018 r. do 29 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 3.12.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

 

_____________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 17 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP.

 

______________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 22 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej.

 

_______________________________________________________

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce - dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce - dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

 

_______________________________________________________