Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego przez Rów Jagielloński w km 0+290 cieku, w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej do działki nr 1103/14, na działce nr 1104/11 obręb 0001 Dobczyc 2019-03-06
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykorzystanie wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej w Dobczycach 2019-02-06
Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 r. 2019-01-16
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - Przebudowa drogi gminnej Stadniki – Kwapinka 2019-01-14
Przyznano dotacje dla klubów sportowych z ustawy o sporcie 2018-12-31
Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Retta 2018-11-14
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w miejscowości Kornatka oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów 2018-09-04
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-07-09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2017 ulg, odroczeń, umorzeń itp. 2018-05-29
Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Podgórskiej 3 2018-05-24
Przeznaczenie do wynajmu lokalu użytkowego w miejscowości Brzączowice 11 2018-05-21
Ogłoszenie dotyczące działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego 2018-05-18
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2017 r. 2018-04-30
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 2018-03-06
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego 2018-03-05
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do dnia 30.06.2018 r. lokal użytkowy o powierzchni 41,61 m2 zlokalizowany w Dobczycach przy ul. Górskiej 31 2018-02-01
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-01-19
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-01-19
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce 2018-01-19
Ogłoszenie starosty myślenickiego w sprawie wspólnoty gruntowej w miejscowości w Kornatce 2018-01-15

Strony