Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez TKKF Dobczyce na zadanie pn. "Beznałogowo żyjemy, trzeźwo myślimy - świetnie gramy w szachy, promujemy" 2020-10-09
Decyzja Starosty Myślenickiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2020-09-28
Konsultacje dotyczące uchwalenia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 2020-09-16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce” 2020-09-02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Bieńkowice na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezpromilowo - Bieńkowice"" 2020-08-20
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Dobczyce na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezalkoholowo" - Dobczyce 2020 2020-08-13
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Brzączowice na zadanie "Młodzi Strażacy zdrowo, sportowo, bezpromilowo" 2020-08-07
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Stojowice na zadanie "Multimedialna Drużyna Pożarnicza" 2020-08-06
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Skrzynka na zadanie "Zdrowo, Sportowo, Bezpromilowo" - MDP Skrzynka" 2020-07-31
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Sieraków na zadanie "Sieraków 2020 - młodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpromilowo" 2020-07-29
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Kędzierzynka na zadanie "Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo i bezalkoholowo - Kędzierzynka 2020" 2020-07-28
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Kornatka na zadanie "By być zdrowym i mieć moc - dziś używkom mówię STOP!" 2020-07-27
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Nowa Wieś na zadanie "Pływamy bez promili"" 2020-07-27
Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej Stadniki-Kwapinka w Kędzierzynce 2020-07-23
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: " Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Dobczyce 2020. Mistrzostwa Polski Krajowego zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów " Złote Koło". 2020-07-21
Informacja Starosty Myślenickiego w sprawie przebudowy drogi gminnej 2020-07-02
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r. 2020-06-23
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-15
Wykaz osób i jednostek, którym w 2019 udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz osób, którym udzielono pomocy publicznej 2020-06-01
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego 2020-03-12

Strony