Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Informacja Starosty Powiatu Myślenickiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych 2020-02-12
Kwota dotacji na dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r. i liczba dzieci w przedszkolach 2020-02-03
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 540106 K Niezdów koło Młyna”. 2020-01-16
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego:: Przebudowa drogi gminnej nr 540120K Sieraków koło Uzdrowiska”. 2020-01-16
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 540141 K Stojowice koło OSP”. 2020-01-16
Zarządzenie nr 248/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 31.12.2019 r. w spr. przyznania dotacji na realizację celu publicznego jakim jest sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Dobczyce w 2020 roku. 2019-12-31
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w związku z przystąpieniem Gminy Dobczyce do projektu grantowego „ Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” ogłasza nabór na stanowisko instruktora. 2019-12-04
Ogłoszenie dotyczące oświaty - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 r. i statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona o liczbę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 2019-11-22
Rozbudowa drogi gminnej nr 540007K ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych w Dobczycach 2019-11-04
Informacja o przebiegu konsultacji " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-28
Ogłoszenie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi 2019-10-07
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2019-09-06
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 540007K ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych w Dobczycach" 2019-08-30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. 2019-08-05
Ogłoszenie 2019-07-30
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywne zachowanie wobec uzależnień 2019-07-17
Oferta realizacji zadania - Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 roku, w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobczyce 2019-07-08
Wycieczki i edukacja kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł - oferta DSEiR 2019-06-13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2018 ulg, odroczeń, umorzeń itp. 2019-05-30
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2019-05-28

Strony