Nieruchomości do dzierżawy

Tytuł Data
Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki 801/1 położonej w Dobczycach 2020-10-14
Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki nr 617/9 w Dobczycach. 2020-10-01
Przeznaczenie do wydzierżawienia części działek 716/14, 716/15, 716/16 i 1732/5 położonych w Dobczycach 2020-09-23
Przeznaczenie do wydzierżawienia części działek położonych w Dobczycach. 2020-04-17
Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki nr 1485/29 w Dobczycach. 2020-02-03
Przeznaczenie do wydzierżawienia działki przy ulicy Szkolnej 2020-01-14
Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach 2019-11-08
Przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach 2019-07-15
Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach 2019-04-16
Przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach 2019-04-12
Przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach 2019-02-20
Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach 2019-01-07
Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia 2018-05-29
Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia 2017-10-05
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-09-22
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-09-22
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-07-10
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-05-18
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-04-13
Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy 2017-01-31

Strony