Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wybory Prezydenta RP 2020

 

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak


Gm. Dobczyce

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

Nr 2

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

Nr 3

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

Nr 4

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 17:00

Nr 5

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 17:00

Nr 6

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 17:00

Nr 7

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 18:00

Nr 8

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 18:00

Nr 9

Miejsce: Aula RCOS, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 18:00


Postanowienie nr 59/2020 z dnia 15.06.2020 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


UCHWAŁA NR 190/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na  dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja z dnia 12 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce


Informacja z dnia 8 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania głosowania korespondencyjnego, komitetów wyborczych i obwodowych komisji wyborczych.

(w celu przejścia do dokumentu prosimy wejść w link, dokument dostępny jest także na dole stroy w załącznikach)


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawaw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 do informacji o wyborach korespondencyjnych

Załącznik nr 2 do informacji o wyborach korespondencyjnych


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 


 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.

 

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 


Powołanie obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborcznych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzeń 10 maja 2020 r.

Załącznik do postanowienia nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze - gmina Dobczyce


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. w celu powołania w gminie Dobczyce obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczycedo niżej wymienionych komisji wyborczych: - Nr 1, w liczbie 7,- Nr 2, w liczbie 9,- Nr 3, w liczbie 9, - Nr 4, w liczbie 8, - Nr 5, w liczbie 8, - Nr 6, w liczbie 8, - Nr 7, w liczbie 8, - Nr 8, w liczbie 8, - Nr 9, w liczbie 5.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu17 kwietnia 2020r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.


Zgłaszanie członków do komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy i Miasta Dobczyce została zamknięty dla interesantów.

Biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego informujemy, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej jbras@dobczyce.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres UGiM Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr telefonu 12 37 21 755.

Pismo Komisarza Wyborczego

 


Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju:

 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawach powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Wzór zgłoszenia kandydata na członków obwodowych komisji wyborczych.


 

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 


 

Obwody głosowania w gminie Dobczyce:

Postanowienie 7/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.