Wybory Prezydenta RP 2020

Postanowienie Marszałka Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.


Zgłaszanie członków do komisji wyborczych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy i Miasta Dobczyce została zamknięty dla interesantów.

Biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego informujemy, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej jbras@dobczyce.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres UGiM Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr telefonu 12 37 21 755.

Pismo Komisarza Wyborczego

 


Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju:

 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawach powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Wzór zgłoszenia kandydata na członków obwodowych komisji wyborczych.


 

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej:

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 


 

Obwody głosowania w gminie Dobczyce:

Postanowienie 7/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.