Taryfy za wodę i ścieki

Data publikacji: 2020-05-25

Aktualne taryfy za wodę i ścieki w gminie Dobczyce obowiązują w okresie od 25 maja 2020 do 24 maja 2021 roku i wynoszą:

Data publikacji: 2018-05-22

Gmina i Miasto Dobczyce uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie — oddziału przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — jako organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.43.2018 z 2 maja 2018 r. ogłoszoną 17 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobczyce. Taryfa wchodzi w życie 25 maja 2018 r.