Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Kultura

Rejestr Instytucji Kultury:

Wpis nr 1 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach - księga rejestrowa MBP

Wpis nr 2 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach - księga rejestrowa MGOKiS

 

Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Magdalena Gaweł - tel. 12 37-21-752, mgawel@dobczyce.pl

Sabina Cygan - tel. 12 37-21-793, scygan@dobczyce.pl

 

Na terenie gminy działa wiele instytucji promujących rozwój kulturalny regionu. Życie kulturalne inspirowane głównie jest w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu (MGOKiS)

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel: (+48) 533 517 806
Dyrektor: Andrzej Topa

oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej

Dyrektor Paweł Piwowarczyk
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
tel. 271-10-74

Imprezy cykliczne w gminie Dobczyce:

- Otwarcie sezonu turystycznego na Wzgórzu Zamkowym - całodzienna impreza plenerowa połączona z pokazem walk rycerskich - 3 maja,

- Dzień Dziecka - czerwiec

- Wypas w Dobczycach - czerwiec

- Dni Dobczyc - plenerowa impreza kulturalno-rozrywkowa - lipiec

- Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika - lipiec

- Dożynki Gminne - plenerowa impreza folklorystyczna - sierpień

- Sztafeta Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh - impreza sportowa - wrzesień

- Dobczyckie Zaduszki Muzyczne - pierwszy weekend listopada

- Obchody 11 Listopada - listopad

- św. Mikołaj - grudzień

- Jarmark Świąteczny - grudzień

- Wigilia Uliczna - grudzień