Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. 2021-02-24
Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dobczycach – opracowanie dokumentacji projektowej 2021-02-23
„Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 964 przy budynku SP w Dziekanowicach”. 2021-02-22
Zagospodarowanie działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice na cele rekreacyjno – sportowe – Sołectwo Bieńkowice 2021-02-19
„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kornatka – Zasań - w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 2021-02-18
"Zakup i dostawa piłkochwytów dla LKS Dziecanovia realizowanego w ramach zadania pn. „Ogrodzenie piłkochwytami oraz montaż oświetlenia wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia – Sołectwo Dziekanowice” 2021-02-11
"Zakup i dostawa piłkochwytów dla LKS Dziecanovia realizowanego w ramach zadania pn. „Ogrodzenie piłkochwytami oraz montaż oświetlenia wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia – Sołectwo Dziekanowice” 2021-02-11
„Modernizacja drogi gminnej Brzączowice Górki IV, działka nr 780 – Sołectwo Brzączowice”. 2021-02-09
„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi do wymagań z zakresu ochrony p.poż.” 2021-02-09
Projekt oświetlenia drogi powiatowej Nr K1954 2021-02-05
„ Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 964 przy budynku SP w Dziekanowicach”. 2021-02-05
„Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego – Sołectwo Bieńkowice”. 2021-02-05
Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dobczycach – opracowanie dokumentacji projektowej 2021-02-05
"Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2021-02-02
„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kornatka – Zasań - w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 2021-01-29
„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi do wymagań z zakresu ochrony p.poż.” 2021-01-28
„Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach. 2020-12-31
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2020-12-31
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r 2020-12-31
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas). 2020-12-31

Strony