Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-07-17
Remont posadzki boksów garażowych oraz termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku 2019-07-08
„Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stadniki – Brzeziny w km 0+000 – 0+321”. 2019-07-04
„Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka -Etap II”. 2019-06-26
„Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego o długości ok. 300m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-25
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. 2019-06-24
„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Dobczyce, Skrzynka i Stojowice gmina Dobczyce”. 2019-06-21
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni łącznej do 4 000 m2 oraz grubowarstwowego na powierzchni do 50 m2 na terenie Gminy Dobczyce”. 2019-06-12
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik w Dobczycach 2019-06-07
„Rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 300 m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-07
Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach 2019-05-20
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-05-13
Badanie próbek popiołów paleniskowych w celu wykrycia spalania odpadów – 20 szt. 2019-04-19
Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2019-04-19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43 km 2019-04-16
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-04-09
„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II; Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – Modernizacja kąpieliska”- DIALOG TECHNICZNY 2019-03-15
.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2019r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2019-03-15
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-03-05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43km 2019-02-18

Strony