Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC w Szkole Podstawowej w Stadnikach”. 2020-06-18
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni łącznej do 3000m2 na terenie Gminy Dobczyce”. 2020-06-10
Budowa drogi pieszo – rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdłuż DW 967 przy ul. Myślenickiej (odc 070 km 0+340 – 0+750) 2020-05-28
Budowa drogi pieszo – rowerowej (trasa 23C) w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdłuż DW 967 przy ul. Myślenickiej (odc 070 km 0+340 – 0+750) 2020-05-08
„Energia słońca dla Dobczyc: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce”. 2020-05-07
„Wyposażenie do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach - etap I” 2020-04-27
„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce” 2020-04-10
„Wykonanie ogrodzenia działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice - Sołectwo Bieńkowice – etap I”. 2020-03-24
„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 540113K relacji Winiary Rudnik” 2020-03-24
„Wykonanie ogrodzenia wzdłuż rowu odwadniającego w Parku Miejskim w Dobczycach” realizowane w ramach zadania „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I). 2020-03-17
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2020-03-05
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2020r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2020-03-03
„Budowa oświetlenia obiektów sportowo – rekreacyjnych – Sołectwo Kornatka”. 2020-02-26
„Zakup kruszywa kamiennego”. 2020-02-26
Badanie próbek popiołów paleniskowych w celu wykrycia spalania odpadów – 8 szt. 2020-02-20
dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w roku 2020r 2020-02-19
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2020 roku 2020-02-14
Budowa oświetlenia obiektów sportowo – rekreacyjnych – Sołectwo Kornatka 2020-02-14
„Budowa oświetlenia na ul. Laskowej w Dobczycach” w formule zaprojektuj i wybuduj. 2020-02-12
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2020-02-07

Strony