Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
„Rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 300 m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-07
Badanie próbek popiołów paleniskowych w celu wykrycia spalania odpadów – 20 szt. 2019-04-19
Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach 2019-04-19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43 km 2019-04-16
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-04-09
„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II; Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – Modernizacja kąpieliska”- DIALOG TECHNICZNY 2019-03-15
.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Gminy Dobczyce w 2019r. przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów , w ilości około 180 ton”. 2019-03-15
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-03-05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43km 2019-02-18
Zakup kruszywa kamiennego 2019-02-18
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV przy drodze gminnej nr 540102K Kornatka-Zalas w miejscowości Kornatka i Brzezowa, gmina Dobczyce – Etap II 2019-02-08
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Dobczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi 2019-01-31
„Sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes Benz KMY 9J62” 2019-01-16
„Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177” 2019-01-16
„Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177” 2019-01-16
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2018-12-21
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2018-12-20
„Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2019r”. 2018-12-19
„Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2019r”. 2018-12-11
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2018-12-11

Strony