Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r 2020-12-31
Zakup sadzonek dla uczestników e-Pikniku Ekologicznego 2020-12-17
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2020-12-16
„Zakup upominków dla uczestników e-Pikniku Ekologicznego.” 2020-12-15
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2021 rok 2020-12-15
Zakup paliw płynnych: do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobczyce na 2021 rok 2020-12-11
Zakup upominków dla uczestników Pikniku Ekologicznego. 2020-12-08
Zakup upominków dla uczestników Pikniku Ekologicznego. 2020-12-08
Modernizacja placu zabaw przy boisku UKS Orzeł Nowa Wieś 2020-11-24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2020 roku 2020-11-24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce w 2020 roku 2020-11-12
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stojowice za strażnica w stronę zapory na działce nr 202” realizowana w ramach zadania „Modernizacje dróg gminnych”. 2020-10-20
Naprawa zniszczeń w obrębie zamku i skansenu w Dobczycach 2020-10-09
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stojowice za strażnica w stronę zapory na działce nr 202” 2020-10-05
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 2020-09-23
Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego. 2020-09-21
„Wykonanie i montaż rampy podjazdowej w ramach zadania pn.. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy ......". 2020-08-13
„Modernizacja drogi gminnej Sieraków -Jankówka (za Uzdrowiskiem) realizowana w ramach zadania „Modernizacje dróg gminnych”. 2020-08-11
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach”. 2020-08-07
Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce 2020-08-07

Strony