Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-03-05
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości ok. 1,43km 2019-02-18
Zakup kruszywa kamiennego 2019-02-18
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV przy drodze gminnej nr 540102K Kornatka-Zalas w miejscowości Kornatka i Brzezowa, gmina Dobczyce – Etap II 2019-02-08
„Sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes Benz KMY 9J62” 2019-01-16
„Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177” 2019-01-16
„Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177” 2019-01-16
„Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2018-12-21
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2018-12-20
„Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2019r”. 2018-12-19
„Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w roku 2019r”. 2018-12-11
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam 2018-12-11
Zakup paliw płynnych: do samochodów i urządzeń będących w użyciu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobczyce na 2019 rok 2018-12-10
"Udzielnie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych) dla Gminy Dobczyce” 2018-12-07
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r 2018-10-12
„Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach” 2018-10-12
„Sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki Mercedes Benz”. 2018-10-10
„Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce”. 2018-10-05
"Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach Dziekanowice, Rudnik, Sieraków”. 2018-10-05
„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III”. 2018-10-05

Strony