Aktualności

Data publikacji: 2021-11-30
Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych na terenie Gminy Dobczyce tj. miejscowości Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

Przypominamy, że po przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, powierzchnie działek określone zostały z dokładnością do 1 m2, zmianie mogły ulec użytki gruntowe na działkach a także pomierzono istniejące budynki którym nadano numery ewidencyjne i uzgodniono ich funkcje.

Data publikacji: 2021-11-30
Maskotka ziemia z uniesioną lewą ręką do góry wskazuje na napis: konkurs ekologiczny

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Oczyszczone ścieki chronią nasze rzeki”, w którym zdobyć można wartościowe nagrody !!!

Data publikacji: 2021-11-26
Boisko treningowe LKS Dziecanovia ogrodzone i oświetlone

W tym roku udało się wykonać prace przy boisku treningowym LKS Dziecanovia. W ramach inwestycji boisko zostało ogrodzone piłkochwytami, dodatkowo wokół terenu boiska zamontowano oświetlenie. Realizacja zadania wyniosła 16 628,10 zł.

Data publikacji: 2021-11-26
Dzień Zdrowia – MAMMOBUS w Dobczycach

W poniedziałek 13 grudnia w godz. 9:00 - 16:00 będzie można wykonać w Dobczycach bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Badanie nie wymaga skierowania i jest bezpłatne co 24 miesiące. Na parkingu przed budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) zostanie podstawiony "mammobus", w którym będą wykonywane badania.

Data publikacji: 2021-11-26
Mikołajkowa Akcja Krwiodawstwa w Dobczycach

I Ty możesz zostać św. Mikołajem! Podczas specjalnej Mikołajkowej Akcji Krwiodawstwa, która 6 grudnia odbędzie się w Dobczycach możesz podarować krew, która być może uratuje komuś życie. Akcja, organizowana wspólnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce potrwa od godziny 8:00 do 12:00.

Data publikacji: 2021-11-26
szczepienie

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę od początku listopada. Od 23 listopada mogą zaszczepić się pozostali dorośli.

Data publikacji: 2021-11-26
Modernizacja drogi w Sierakowie

W tym miesiącu modernizacji uległa droga gminna wewnętrzna w Sierakowie - Bania II. Droga asfaltowa zastąpiła w tym miejscu gruntowy dojazd do posesji mieszkańców tej części Sierakowa.

Data publikacji: 2021-11-25
Ruszyły kolejne prace w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach

W tym miesiącu rozpoczęły się prace modernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach. W ramach prowadzonej inwestycji odnowiona zostanie sala najmłodszej grupy przedszkolnej, w której przeprowadzone zostanie malowanie ścian i wymiana podłogi.

Data publikacji: 2021-11-25
I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony

W Stadnikach zakończyła się przebudowa drogi gminnej w kierunku Kwapinki. Wykonane prace stanowiące I etap przebudowy objęły budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika i pełnej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią oraz budowę oświetlenia.

Data publikacji: 2021-11-25
Gmina Dobczyce rozbudowuje sieć kanalizacyjną

Na finiszu są prace związane z budową kanalizacji w miejscowości Stojowice oraz na ul. Grabowej w Dobczycach. W ramach inwestycji prowadzonej przez Gminę Dobczyce wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości 1,9 km wraz z sieciową pompownią ścieków. Z wybudowanej kanalizacji korzystać będą mieszkańcy ponad 30 budynków mieszkalnych.

Strony