Aktualności

Data publikacji: 2019-03-20
Spotkanie z przedstawicielami Koła Pszczelarzy w Dobczycach

Podpisanie umowy dotacyjnej na ochronę pszczoły miodnej było okazją do spotkania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia z przedstawicielami Koła Pszczelarzy w Dobczycach reprezentowanego przez Prezesa Bolesława Kostkowskiego, Skarbnik Elżbietę Kapuścińską oraz Panią Agnieszkę Dukat-Pokrywę.

Data publikacji: 2019-03-20
awaria wodociągu

W Niezdowie nastąpiła awaria wodociągu. Jest ona obecnie usuwana, ale z uwagi na prowadzone prace, przerwa w dostawie wody może potrać do 2 godzin (tj. do 14:00).

Data publikacji: 2019-03-20
grafika informacyjna

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W tym roku w naszej gminie realizowane będzie ponad 30 różnych inicjatyw ze wsparciem Gminy Dobczyce.

Data publikacji: 2019-03-20
apel do właścicieli psów

Na os. Piasowskim, pomiędzy blokiem nr 1 i 2, poruszają się psy bez opieki. Apelujemy do właścicieli zwierząt o dopilnowanie swoich czworonogów. Przypominamy, że na właścicielach psów ciążą obowiązki, które reguluje Ustawa o Ochronie Zwierząt, niedopełnienie obowiązków może skutkować ukaraniem mandatem.

Data publikacji: 2019-03-15
logo modr

W związku ze zbliżającym się terminem wypełniania E-wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2019 r., Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rolników zorganizował stałe dyżury doradców rolnych w gminach powiatu myślenickiego całkowicie uznając priorytet tego działania w stosunku do innych działań.

Data publikacji: 2019-03-13
grafika przykładowa

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji.

Data publikacji: 2019-03-11

życzenia dla sołtysów

Data publikacji: 2019-03-11
przerwa w dostawie prądu

W związku z nocną wichurą w miejscowościach Stojowice, Dziekanowice i Sieraków nie ma prądu. Wprawdzie ekipy starają się go przywrócić, może się jednak zdarzyć, że prądu nie będzie do wieczora. Prosimy mieszkańców o cierpliwość.

Data publikacji: 2019-03-08

budynek przychodni, w którym zlokalizowany jest lokalBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony gabinetu o pow. 35,88m2, zlokalizowanego w budynku przychodni w Dobczycach przy ul. Rynek 16 A z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych.

Data publikacji: 2019-03-08

życzenia z okazji Dnia Kobiet

Strony