Aktualności

Data publikacji: 2019-05-23
grafika informacyjna

W związku z długotrwałymy opadami deszczu, ale jednocześnie z optymistyczną prognozą na sobotę, informujemy, że zmienia się organizacja tegorocznego Wypasu. Parada wyruszy o 15:00, lecz nie z ul. Podgórskiej, a z parkingu przy ul. Szkolnej i dalej przejdzie ul. Szkolną - Wesołą - Witosa - Jagiellońską - Rynek - ul. Podgórska.

Data publikacji: 2019-05-23
grafika przykładowa

Do 31 maja można składać wnioski o nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, która ustanowiona została w celu inspirowania działalności kulturalnej i promowania osiągnięć w sferze kultury. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Data publikacji: 2019-05-23
grafika przykładowa

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód na rzekach oraz pogarszającą się sytuacją pogodową na terenie powiatu myślenickiego  Starosta Myślenicki Zarządzeniem nr 56 z dnia 23.05.2019 ogłasza z dniem 23.05.2019 od godz. 5:00 do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe w Powiecie Myślenickim.

Data publikacji: 2019-05-23
grafika przykładowa

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji.

Data publikacji: 2019-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne - grafika przykładowa

IMGW Kraków informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewniach Sołty, Skawy, Raby, Dunajca oraz Ropy.

Data publikacji: 2019-05-22
Grafika poglądowa

W związku z trwającą realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap II” obejmującego rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej – korty wraz z zagospodarowaniem terenu parku, Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, przypomina, że obowiązuje zakaz wstępu na teren budowy.

Data publikacji: 2019-05-22

grafika przykładowaBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznaje  dotację w wysokości 10 000,00 zł dla Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, która będzie operatorem konkursu na mikrodotację w ramach regrantingu na realizację w 2019 r.

Data publikacji: 2019-05-17
Jezioro Dobczyckie - przeszłość i perspektywy

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „PoRabie” zorganizowało 16 maja konferencję pt. „Jezioro Dobczyckie - przeszłość i perspektywy”.

Data publikacji: 2019-05-17
Spotkanie z Sołtysami i Radami Sołeckimi

W Dobczycach 15 maja 2019 r. odbyło się spotkanie sołtysów i członków Rad Sołeckich. Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzaty Jakubowskiej, chętnie odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich trzynastu miejscowości naszej gminy.

Data publikacji: 2019-05-17
Talenty Małopolski 2019

Organizowany już po raz 32. Festiwal „Talenty Małopolski” wystartował dziś w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Przez dwa dni na dobczyckiej scenie zmierzą się wokaliści, zespoły, instrumentaliści oraz tancerze i grupy taneczne.

Strony