Aktualności

Data publikacji: 2020-08-07
komunikat zadanie publiczne

W dniu 06.08.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Brzączowice, gm. Dobczyce.

Data publikacji: 2020-08-07
RDK

Wychodząc naprzeciw utrudnieniom w kontaktach bezpośrednich, ale również ułatwiając dostęp do informacji i przyspieszając załatwianie formalności, utworzony został Rejestr Danych Kontaktowych. Dzięki RDK możemy otrzymać powiadomienie m.in. o: - dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub rejestracyjnym),

Data publikacji: 2020-08-07
komunikat koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach poinformowała, że na dzień 7 sierpnia 2020 r. w gminie Dobczyce potwierdzono od początku epidemii 45 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 41 osób uznanych jest za ozdrowieńców. Kwarantanną objętych jest aktualnie 67 osób.

Data publikacji: 2020-08-06
ankieta rewitalizacja

W związku z opracowywaniem Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa opinii oraz zebranie uwag, co pozwoli wiarygodnie ocenić niewymierne skutki programu.

Data publikacji: 2020-08-06
komunikat zadanie publiczne

W dniu 03.08.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Stojowice, gm. Dobczyce.

Data publikacji: 2020-08-05
komunikat koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach poinformowała, że na dzień 5 sierpnia 2020 r. w gminie Dobczyce potwierdzono od początku epidemii 45 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 41 osób uznanych jest za ozdrowieńców. Kwarantanną objęte są aktualnie 62 osoby.

Data publikacji: 2020-08-05

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w czwartek 06.08.2020 w godzinach 9:0010:00 nastąpi przerwa w zasilaniu w wodę w Brzączowicach-Górkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1237 21791.

Data publikacji: 2020-08-05
równe szanse

Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą! W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Data publikacji: 2020-08-05
domofon ośrodek zdrowia

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobczycach zamontowany został domofon oraz opis poradni do bezpośredniego kontaktu. Aby połączyć się ze specjalistą należy wybrać podany numer, a następnie potwierdzić dzwonkiem na domofonie.

Data publikacji: 2020-08-04
konkurs ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Strony