Burmistrz - Biografia

Edyta Podmokły
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
Kompetencje:
Tomasz Suś
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Kompetencje: