Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenia o zawarciu umowy

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej ogłoszenie o zawarciu umowy.
Informacja ta dotyczy wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych.
Ogłoszenia o zawarciu umowy w wypadku trybów, w których występują ogłoszenia o wszczęciu postępowania prezentowane są w dziale Wyniki przetargów.
W wypadku pozostałych trybów (w których nie występuje obowiązek publikowania ogłoszeń o wszczęciu postępowania) tzn:
1. Negocjacje bez ogłoszenia
2. Zapytanie o cenę
3. Zamówienie z wolnej ręki
ogłoszenia o zawarciu umów zamieszczane są w niniejszym dziale.

Tytuł Data
Rozeznanie Rynku - wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych w projekcie "Jestem i działam - aktywne Dobczyce"" 2020-05-25
Zawiadomienie Starosty Myślenickiego w sprawie nieruchomości wspólnoty gruntowej w Kornatce 2020-01-17
Zaproszenie do składania ofert. 2019-12-06
Oferta realizacji zadania - Profilaktyka uzależnień, zgodnie z programem profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019 2019-06-24
Zaproszenie do składania ofert na dostawę środka do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Dobczycach 2018-12-31
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. 2018-10-24
Drugie zaproszenie do składania ofert na "Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2018 roku". 2017-12-29
Zaproszenie do składania ofert na "Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2018 roku". 2017-12-20
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 2017-11-07
Ogłoszenie na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji „Aktywni i potrzebni – Razem” 2017-05-17
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 2016-11-03
Do sprzedania specjalny samochód pożarniczy STAR 660 2016-09-21
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konserwacji kapliczki Matki Boskiej z 1910 r. w Dziekanowicach 2016-06-02
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie konserwacji kapliczki Matki Boskiej z 1910 r. w Dziekanowicach 2016-05-11
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż materiałów odzyskanych podczas wymiany pokrycia dachowego na budynku Remizy OSP w miejscowości Skrzynka 2015-11-20
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 Euro 2013-02-14