Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Ogłoszenia o zawarciu umowy

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej ogłoszenie o zawarciu umowy.
Informacja ta dotyczy wszystkich trybów udzielania zamówień publicznych.
Ogłoszenia o zawarciu umowy w wypadku trybów, w których występują ogłoszenia o wszczęciu postępowania prezentowane są w dziale Wyniki przetargów.
W wypadku pozostałych trybów (w których nie występuje obowiązek publikowania ogłoszeń o wszczęciu postępowania) tzn:
1. Negocjacje bez ogłoszenia
2. Zapytanie o cenę
3. Zamówienie z wolnej ręki
ogłoszenia o zawarciu umów zamieszczane są w niniejszym dziale.