Majątek

Wydatki majątkowe w Budżecie Gminy Dobczyce