Kontakt

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Celina Bosek, pok. 105 (I piętro)

tel. 12 37-21-706
 

poniedziałek w godz. 7:30 - 16:30
wtorek-piątek w godz. 7:30 - 15:15

Przyjmowanie skarg i wniosków:
w poniedziałki w godz. 16:00-17:00
dyżur pełni Małgorzata Jakubowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach