Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Kontakt

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Celina Bosek, pok. 105 (I piętro)

tel. 12 37-21-706
 

poniedziałek w godz. 7:30 - 16:30
wtorek-piątek w godz. 7:30 - 15:15

Przyjmowanie skarg i wniosków:
w poniedziałki w godz. 16:00-17:00
dyżur pełni Małgorzata Jakubowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach