Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Podatki

Nr pokoju: 115

Nr telefonu: 
Małgorzata Małek - Szczecińska: 12 37-21-734
Anastazja Piwowar: 12 37-21-735
Beata Przęczek: 12 37-21-733
Marta Szpil: 12 37-21-733
Ewa Braś: 12 37-21-739

Referat Finansowo-Księgowy zajmuje się:

1.      Wymiarem podatków i opłat lokalnych.
2.      Udzielaniem ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej
3.      Udzielaniem ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
4.      Udzielaniem ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na:
1)    budowę lub modernizację budynków inwestorskich, służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, służących ochronie środowiska
2)    Zakup i zainstalowania deszczowni i urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę.
5.       Udzieleniem pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
6.      Przyjmowaniem informacji podatkowych
7.      Udzieleniem ulgi podatkowej i umarzanie zaległości podatkowej, odraczanie terminów płatności, rozłożenie płatności podatku na raty
8.      Zastosowaniem ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – osób prawnych.
9.       Zaświadczenia o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego, w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych, o opłacaniu składki FUSR.
10.  Przyjmowaniem deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych.

Na podstawie art. 37 par. 1 pkt 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ oraz Zarządzenia nr 68/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 6 maja 2010 r. podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

Na podstawie Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dostępne formularze: zobacz tutaj

http://dobczyce.pl/dla-mieszkancow/jak-zalatwic-sprawe.html