Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wprowadzenie

W zakładce "Oświadczenia" umieszczone są oświadczenia majątkowe, upubliczniane zgodnie z wymogami ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(art. 24 i ust.2 i 3). Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ust.1).

W zakładce tej znajdują się również oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstepnych, zstępnych oraz rodzeństwo radnego/radnej, jeżeli dziąłalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązująca do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona a także oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstepnych, zstępnych oraz rodzeństwo radnego/radnej, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi. (art. 24j ust.1)

Oświadczenia należy przeglądać za pomocą przeglądarki dokumentów typu pdf.