Statut Gminy i Miasta Dobczyce oraz zasady używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej

 

Statut Gminy i Miasta Dobczyce został przyjęty przez Radę Miejską w Dobczycach uchwałą Nr XXVI/168/16 z dnia 7 września 2016 r.

Treść uchwały wraz ze statutem znajduje się w załączniku.

 

Zasady używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce zostały przyjęte przez Radę Miejską w Dobczycach Uchwałą VI/47/19 z 27.02.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego DZ. URZ. WOJ. 2019.2003 ogłoszony: 11.03.2019 r.

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2003/