Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

 
Dyrektor:

Jolanta Mazurkiewicz

tel./fax: 12 37-21-714

 

Adres:

Rynek 26 (w budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce)
32-410 Dobczyce

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek  realizuje zadania zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje  zadania własne Gminy wynikające z ustawy o  dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r., Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych ( ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. – Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255 ze zm. ) jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę internetową  www.mgops.dobczyce.pl

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu myślenickiego