Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Sołectwa

 • Bieńkowice

  Bieńkowice położone są w północno – zachodniej części Gminy Dobczyce. Miejscowość graniczy z Nową Wsią, Stojowicami, Jankówką, Czechówką i Gorzkowem.

 • Brzączowice

  Brzączowice położone są w południowo-zachodniej części gminy Dobczyce, nad Jeziorem Dobczyckim, w odległości 64 km idąc od źródła rzeki Raby. Sąsiadują z Dobczycami, Stojowicami i Zakliczynem.

 • Brzezowa

  Brzezowa położona jest w zachodniej części Gminy Dobczyce. Miejscowość oblewają wody Jeziora Dobczyckiego, tworząc górzysty półwysep wznoszący się na ok. 140 m nad powierzchnią jeziora. Wśród lasów, pokrywających wzgórza i stoki, ukazują się skałki zwietrzałego piaskowca o różnych kształtach.

 • Dziekanowice

  Dziekanowice położone są w północnej części Gminy Dobczyce, na wzgórzu (281m n.p.m), z którego na południe roztacza się widok na Dolinę Raby i Pogórze Karpackie. W dali na horyzoncie przebiega linia Beskidu Myślenickiego, w głębi wyłaniają się dalsze grzbiety Beskidu Wyspowego.

 • Kędzierzynka

  Kędzierzynka położona jest we wschodniej części Gminy Dobczyce . Miejscowość graniczy z Gdowem, Mierzniem, Stadnikami, Krzyworzeką, Kwapinką, Raciechowicami i Skrzynką.

 • Kornatka

  Kornatka położona jest w południowej części Gminy Dobczyce, w Paśmie Ostrysza.  zajmuje obszar 1230,5 ha. Najwyższe wzniesienia teo pasma: Trupielec (476m), Glichowiec (514m) i Ostrysz (523m) wytyczają granice sołectwa i Gminy.

 • Niezdów

  Niezdów położony jest we wschodniej części Gminy Dobczyce nad rzeką Rabą, która przedziela miejscowość na dwie części.

 • Nowa Wieś

  Nowa Wieś położona jest w północnej części Gminy Dobczyc, w obszarze Pogórza Wielickiego na wysokości 215- 319 m. n. p. Przez miejscowość przepływa rzeka Młynówka i potoki będące jej dopływami. Wzdłuż rzeki spotkać można bogactwo fałny i flory. Lasy zostały tu zamienione na pola uprawne.

 • Rudnik

  Rudnik położony jest w północno – wschodniej części Gminy Dobczyce nad potokiem Kamyk, lewym dopływem rzeki Raby. Miejscowość graniczy z Dziekanowicami, Sierakowem, Grajowem, Huciskiem i Winiarami.

 • Sieraków

  Sieraków położony jest w północnej części Gminy Dobczyce. Miejscowość sąsiaduje z Dziekanowicami, Rudnikiem, Nową Wsią i Jankówką.

 • Skrzynka

  Skrzynka położona jest we wschodniej części Gminy Dobczyce, na wysokości ok. 350m n.p.m. Ze wzgórza, na którym usytuowana jest wieś roztacza się niezwykły widok na Dobczyce i okolice.

 • Stadniki

  Stadniki położone są we wschodniej części Gminy Dobczyce, nad Krzyworzeką - prawobrzeżnym dopływem Raby. Miejscowość graniczy z Skrzynką, Kędzierzynką, Kwapinką i Gdowem. W skład sołectwa Stadniki wchodzą przysiółki o nazwach: Krzemieńce, Pod Lasem, Brzeziny, Smarkowa, Ku Rabie, Podgórze.

 • Stojowice

  Stojowice położone są w zachodniej części Gminy Dobczyce. Jedno ze zboczy góry, na której usytuowana jest wieś, łagodnie opada w stronę Jeziora Dobczyckiego. Na południe roztacza się panorama Dobczyc a w oddali rysują się szczyty Beskidu Wyspowego.