Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Redakcja Biuletynu

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
32-410 Dobczyce
ul. Rynek 26

--------------------------------------------------

Biuro Obsługi Klienta:

12 32-21-700, 37-21-701

Sekretariat:

012 37-21-703
fax: 12 27-12-993
e-mail: ugim@dobczyce.pl

--------------------------------------------------

Za merytoryczne redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej odpowiedzialni są pracownicy poszczególnych referatów.

Uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Biura Promocji promocja@dobczyce.pl, tel. 12 37-21-793