Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała XXIX/245/2020 uchwała w sprawie przyjęcia WPF na lata 2021 2032 2020-12-29 245
Uchwała XXIX/244/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2021. 2020-12-29 244
Uchwała XXIX/243/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-12-29 243
Uchwała XXIX/242/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-12-29 242
Uchwała XXIX/241/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach 2020-12-29 241
Uchwała XXIX/240/2020 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego zlokalizowanego w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzynka 119. 2020-12-29 240
Uchwała XXIX/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-12-29 239
Uchwała nr XXVIII/238/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-11-25 238
Uchwała nr XXVIII/237/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-11-25 237
Uchwała nr XXVIII/236/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których 2020-11-25 236
Uchwała nr XXVIII/235/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-11-25 235
Uchwała nr XXVIII/234/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty i wysokości zwolnienia. 2020-11-25 234
Uchwała nr XXVIII/233/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działki nr 2123 i 2124/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-11-25 233
Uchwała nr XXVIII/232/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 2593, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-11-25 232
Uchwała nr XXVIII/231/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 129/2, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-11-25 231
Uchwała nr XXVIII/230/2020 z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości położonej w Brzezowej, oznaczonej jako działki nr 262, 263, 265/1 i 261/5, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-11-25 230
Uchwała nr XXVIII/229/2020 z dnia 25.11.2020 r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobczyce Centrum. 2020-11-25 229
Uchwała nr XXVIII/228/2020 z dnia 25.11.2020 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja w Dobczycach”, ze środków Regionalnego Programu O 2020-11-25 228
Uchwała nr XXVIII/227/2020 z dnia 25.11.2020 r w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z w 2020-11-25 227
Uchwała nr XXVII/226/2020 z dnia 4.11.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2020-11-04 226

Strony