Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XV/139/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-11-27 139
Uchwała nr XV/138/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-11-27 138
Uchwała nr XV/137/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 137
Uchwała nr XV/136/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 136
Uchwała nr XV/135/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 135
Uchwała nr XV/134/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 134
Uchwała nr XV/133/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 133
Uchwała nr XV/132/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 132
Uchwała nr XV/131/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów (zmiana w zakresie części tekstowej) 2019-11-27 131
Uchwała nr XV/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 130
Uchwała nr XV/129/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 129
Uchwała nr XV/128/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 128
Uchwała nr XV/127/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 127
Uchwała nr XV/126/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 126
Uchwała nr XV/125/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 125
Uchwała nr XV/124/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 124
Uchwała nr XV/123/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, dla którego Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym. 2019-11-27 123
Uchwała nr XV/122/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2019-11-27 122
Uchwała nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Dobczyce 2019-11-27 121
Uchwała nr XV/120/19 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce 2019-11-27 120

Strony