Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Komisje kadencji 2018-2023

1.Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce związane z :

a.  planowaniem, budżetem i finansami,

b.  planowaniem strategii rozwoju gospodarczego Gminy w zakresie jej możliwości finansowych i promocji Gminy,

c. programami dla rolnictwa oraz współdziałaniem z rolnikami, analizą i poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2.Komisja będzie opracowywała projekty nowelizacji statutu gminy oraz sołectw, sporządzała spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji i protokoły przejęcia mienia.

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce, a w szczególności związane z prowadzeniem i rozwojem bazy oświatowej, sportowej i służącej rozwojowi kultury, inspirowanie działalności kulturalnej, kultury fizycznej społeczności.

Przedmiotem działania Komisji jest wykonywanie zadań kontrolnych określonych w art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce, a w szczególności związane z analizą i rozwiązywaniem problemów bezrobocia, opieki społecznej i zdrowia oraz porządku publicznego.