Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Sposób rozpatrzenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce

 

 

Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 09 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie zmiany planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami.

 

________________________________________________________

Sposób rozpatrzenia wniosków wniesionych do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej składanych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami.

 

________________________________________________________

Sposób rozpatrzenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy i Miasta Dobczyce w granicach administracyjnych 14-tu miejscowości, składanych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami.