Sposób rozpatrzenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce

Sposób rozpatrzenia wniosków wniesionych do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej składanych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami.

 

________________________________________________________

Sposób rozpatrzenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy i Miasta Dobczyce w granicach administracyjnych 14-tu miejscowości, składanych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczny zakres uwzględnienia wniosków w projekcie planu uzależniony jest od dalszego przebiegu procedury planistycznej, w szczególności uzgodnień z właściwymi w tej kwestii organami.