Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dobczyce

Poniżej znajduje się treść obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dobczyce: