Petycje

 

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia)
2019
1.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.1.2019.JOBR Petycja dotyczy przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły
do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

 
8.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.1.2019.JOBR
2.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.2.2019.JOBR Petycja dotyczy kosztów ponoszonych na teleinformatyzację Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 31.05.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.2.2019.JOBR
3.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.3.2019.JOBR Petycja w spr. czystego powietrza 07.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  
4.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

RO.152.4.2019.JOBR Petycja w spr. taryf telefonicznych 11.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.4.2019.JOBR
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach RO.152.5.2019.JOBR Petycja w spr. kanalizacji ul. Myśliwskiej w Dobczycach 13.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.5.2019.JOBR
6.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.6.2019.JOBR Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

25.09.2019

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.6.2019.JOBR
7.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.7.2019.JOBR Petycja, aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oprcowała program wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym. 26.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.7.2019.JOBR
8.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.8.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 27.11.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

RO.152.8.2019.CEBO

RO.152.8.2019.CEBO

9.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.9.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  
2018
1. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach RO.152.1.2018.JOBR Petycja do Burmistrza pawła Machnickiego o wycofanie zie z decyzji o sprzedaży nieruchomości po byłej szkole rolniczej na ul. Górskiej. 26.01.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.1.2018.JOBR
2 Barbara Myczkowska Hankus RO.152.2.2018.JOBR Całkowitego zakazu używania petard na terenie Gminy Dobczyce 20.02.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Radca Prawny UGiM Dobczyce RO.152.2.2018.JOBR
3

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.3.2018.JOBR Oszacowanie  podmiotów gospodarczych,które nie korzystają z przyłączy gazowych.  19.04.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.3.2018.JOBR
4

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.4.2018.JOBR Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych. 16.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.4.2018.JOBR
5

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.5.2018.JOBR Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach
rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
13.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.5.2018.JOBR
6

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.6.2018.JOBR Program " wzorowa łazienka"dla szkół. 19.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Petycja została przekazana do dyrektorów szkół w gminie Dobczyce.
7

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.7.2018.JOBR Podsumowanie słabych i mocnych stron ewenrualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 15.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.7.2018.JOBR

W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014r., poz. 1195) informuję, że w 2018 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 7 petycji.

2017
1

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.1.2017.JOBR Przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych przesłanego tekstu petycji dotyczącego udziału w Programie " Twoje podwórko Nivea". 09.05.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.1.2017.JOBR
    RO.152.2.2017.JOBR         Petycja została przekazana do dyrektorów szkół w gminie Dobczyce.
2016
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach SG.152.1.2016.MAGO Utworzenie   przez Kierownika JST -   "biblioteczki samorządowca"-   w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji  -  stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2  pkt. 7  Ustawy o    pracownikach samorządowych  (Dz. U. z   dnia  18 grudnia 2008 r.). 18.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak SG.152.1.2016.MAGO
2

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

SG.152.2.2016.MAGO

Przekazanie do wszystkich podległych szkół podstawowych przesłanego tekstu petycji dotyczącego udziału w III Edycji Konkursu  "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety".

29.09.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak SG.152.2.2016.MAGO
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach SG.152.3.2016.MAGO Dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".  4.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak SG.152.3.2016.MAGO
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach SG.152.4.2016.MAGO

Utworzenie w oficjalnym Serwisie  Internetowym Gminy (serwis WWW)

- zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat

Prawidłowych zachowań sprzyjających

poprawie jakości powietrza (niespalanie

śmieci).

31.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak
 
SG.152.4.2016.MAGO

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

 

W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014r., poz. 1195) informuję, że w 2015 roku do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nie wpłynęła żadna petycja, podlegająca rozpatrzeniu w trybie w/w ustawy o petycjach.