Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Petycje

 

 

 

 

               

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia)

2021

               
               
               
               

2020

1 Fundacja Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
Wniosek
RO.152.1.2020.JOBR Petycja dotyczy dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
21.01.2020 21.04.2020 brak Petycja dotyczy dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych, w UGiM Dobczyce wdrożono juz system płatności bezgotówkowych więc petycja jest bezpodstawna.
2 Koalicja Poska wolna od 5G RO.152.2.2020.CEBO Petycja dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 23.03.2020 08.06.2020 brak Uchwała nr XXI/180/2020
3

Wyłączenie jawności

 

RO.152.3.2020.CEBO Petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego-wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. 03.04.2020 08.06.2020 brak

Uchwała nr XXI/181/2020

4

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.4.2020.JOBR Petycja dotyczy elektronizacji procedur urzędowych, szczególnie elektronizacji kontaktów z oferentami 03.04.2020 01.07.2020 brak RO.152.4.2020.JOBR
5 Wyłączenie jawności RO.152.5.2020.JOBR Petycja dotyczy budowy kanalizacji na ul. Myśliwskiej w Dobczycach. 14.07.2020 17.10.2020 brak RO.152.5.2019.JOBR
6

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.6.2020.JOBR Petycja dotyczy płynów do dezynfekcji rąk. 12.08.2020 12.11.2020 brak RO.152.6.2020.JOBR
7 Wyłączenie jawności RO.152.7.2020.JOBR Petycja dotyczy poprawy jakości drogi. 25.08.2020 24.11.2020 brak RO.152.7.2020.JOBR
8

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

1. Agata Smoła

ul. Głowackiego7

Nowy Wiśnicz

2. Adrian Białowąs

Rynek 10

Chrzanów

RO.152.8.2020.CEBO

Petycja dotyczy podjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania mieszkańców oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy upływa 15 stycznia 2021 roku. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu,

o którym mowa w zdaniu poprzednim.

10.12.2020 09.03.2021 brak RO.152.8.2020.CEBO
               

 W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018r., poz. 870) informuję, że w 2020 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 8 petycji. dotyczyły one wdrożenia programu " Płatność bezgotówkowa, ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem., wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej, elektronizacji procedór urzędowych, budowy kanalizacji, stosowania płynów do dezynfekcji, poprawy jakości drogi oraz   petycja wielokrotna  podjęcia uchwały dotyczącej równego traktowania mieszkańców oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 
2019
               
               
               
4.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

RO.152.4.2019.JOBR Petycja w spr. taryf telefonicznych 11.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.4.2019.JOBR
               
6.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.6.2019.JOBR Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

25.09.2019

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.6.2019.JOBR
7.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.7.2019.JOBR Petycja, aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oprcowała program wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym. 26.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.7.2019.JOBR
8.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.8.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 27.11.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Uchwała_144

Uchwała _145

9.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.9.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Uchwala_155
W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018r., poz. 870) informuję, że w 2019 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 9 petycji. dotyczyły one programu " Podwórko talentów", kosztów ponoszonych na teleinformatyzację oraz taryf za usługi telekomunikacyjne, w sprawie czystego powietrza oraz kanalizacji, petycja do Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych dotycząca wykorzystywania w szkołach narzędzi informatycznych,  2 petycje dotyczące zmiany przepisów prawa zostały przekazane do właściwych organów, na pozostałe petycje zostały udzielone odpowiedzi.
2018
               
               
               
               
               
               
               

W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018r., poz. 870) informuję, że w 2018 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 7 petycji. dotyczyły one programu " Wzorcowa łazienka" - petycja została przekazana do szkół, a także wdrożenia systemu elektronicznego przy zamówieniach publicznych, wdrożenia systemu monitorownia zużucia energi, zamontowania na budynkach użyteczności publicznej systemów fotowoltaicznych, oszacowania gospodarstw domowych , ktoóre nie korzystaja z przyłaczy gaowych, petycja w spraiwe zakazu uzywania peterd na terenie Gminy Dobczyce oraz petycja dotyczaca wstrzymania sie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce od zamiaru sprzedazy budynku po szkole na ulicy Górskiej. Wszystkie petycje zostały rozpatrzone , a wnioskujący otrzymali odpowiedź.