Interpelacje Radnych

Datasortuj rosnąco Temat interpelacji
2020-07-21 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - droga Brzączowice- Górki
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z ul. K.Jadwigi
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - montaż lustra
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - most na drodze DW925
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - oświetlenie przejścia dla pieszych
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - oświetlenie przejścia dla pieszych
2020-05-15 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - PSZOK
2020-05-15 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - droga
2020-02-25 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - droga wewnętrzna
2019-12-30 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - transport publiczny.
2019-12-23 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa ul. Ogrodowa
2019-12-23 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - oświetlenie skrzyżowań
2019-11-26 Interpelacja_Pan Stanisław Ciećko Radny Rady Miejskiej - zmiany w budżecie
2019-11-26 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - rozbidowa SP w Brzączowicach
2019-11-26 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Pan Stanisław Ciećko - Zakończenie pracy przy SP w Brzączowicach
2019-11-25 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - stanowiska postojowe dla niepełnosprawnych.
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - uzupełnienie ubytków w asfalcie
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - tablice informacyjne
2019-10-10 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - cmentarz komunalny

Strony