Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Wyniki otwartego konkuru ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach. 2019-12-31
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2019-11-29
Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2019-05-22
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2019-04-24
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji 2019-04-23
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. 2019-03-19
Oferta ochrony pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-02-27
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019-02-07
Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci do OREWu 2018-12-28
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2018-11-28
Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2018-08-24
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2018-07-16
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wakacje harcerskie 2018 2018-07-03
Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2018-05-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu „ Aktywni i potrzebni – Razem” 2018-05-17
Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora - regranting 2018 2018-04-30
Otwarty konkurs ofert na wybór operatora w ramach regrantingu w 2018 r. 2018-04-05
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. 2018-03-21
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2018-02-05
Wynik otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci do OREWu 2017-12-28

Strony