Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce 2020-11-26
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2020-11-24
Wyniki otwartego konkuru ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach. 2020-08-28
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem. 2020-08-04
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji 2020-07-17
Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu. 2020-04-16
Otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu. 2020-03-17
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-16
Ogłoszenie wyników otwrtego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-03-16
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020. 2020-02-13
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-02-05
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-02-05
Wyniki otwartego konkuru ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach. 2019-12-31
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2019-11-29
Wynik otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2019-05-22
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2019-04-24
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji 2019-04-23
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. 2019-03-19
Oferta ochrony pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-02-27
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019-02-07

Strony