Kontakt

Ważne numery telefonów

Awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Całodobowo:
+48 5064 81994

W godzinach pracy urzędu:
+48 1237 21762, +48 1237 21791

Poza godzinami pracy urzędu:
+48 1227 11217

Bezpańskie psy i koty

W godzinach pracy urzędu:
+48 1237 21790

Poza godzinami pracy urzędu:
+48 1227 11201 (komisariat policji)