Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBCZYCE dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie, WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W TERMINIE OD 27 GRUDNIA 2019 r. DO 31 STYCZNIA 2020 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie

Wzór uwagi

 

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W DOBCZYCACH PRZY UL. JAŁOWCOWEJ, WYŁOŻONY PONOWNIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W TERMINIE OD 22 LUTEGO 2019 r. do 22 MARCA 2019 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

Wzór uwagi

 

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA  DOBCZYCE DLA TERENU 1UP, WYŁOŻONY PONOWNIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 17 GRUDNIA 2018 r. DO 21 STYCZNIA 2019 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce uchwalonego dnia 7 września 2016r. Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach opracowywany w oparciu o uchwałę Nr XLIV/300/17 z dnia 8 listopada 2017r.  Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w/w planu  w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP.

Wzór uwagi

 

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W DOBCZYCACH PRZY UL. JAŁOWCOWEJ, WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W TERMINIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r. DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej

Wzór uwagi

 

PROJEKTY ZMIAN/MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA  DOBCZYCE DLA TERENU: 1UP, 29KDD2 I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 27 CZERWCA 2018 r. DO 25 LIPCA 2018 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce uchwalonego dnia 7 września 2016r. Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach opracowywany w oparciu o uchwałę Nr XLIV/300/17 z dnia 8 listopada 2017r.  Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w/w planu  w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP.

Ustalenia planu

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce uchwalonego dnia 7 września 2016r. Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach  opracowywany
w oparciu o uchwałę Nr XLVI/315/17 z dnia 20 grudnia 2017r.  Rady Miejskiej w Dobczycach  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w/w planu w zakresie częściowej likwidacji terenów komunikacji - drogi publicznej 29KDD2.

Ustalenia planu

Rysunek planu

Legenda

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, obejmujący teren oczyszczalni ścieków (K) - opracowywany w oparciu o uchwałę Nr XLVII/325/18 z dnia 31 stycznia 2018r.  Rady Miejskiej w Dobczycach  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, dla terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanego przy ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach.

Ustalenia planu

Rysunek planu

Legenda

 

Równocześnie informuję, że:

Wzór uwagi

__________________________________________________________

 

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBCZYCE W ZAKRESIE BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZEGO NR WN-II.4131.1.34.2016 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 R. WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 31.07.2017 R. DO 29.08.2017 R. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od31.07.2017r. DO 29.08.2017r.

 

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE PONOWNIE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 25 LISTOPADA 2016 r. DO 23 GRUDNIA 2016 r.  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych - wyłożony w części obejmującej zmienione w wyniku rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Dobczycach: § 2, § 9, § 17 i §  31 tekstu planu oraz rysunek planu dla działki nr 220/1

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 25 listopada 2016r. do 23 grudnia 2016 r.

 

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE PONOWNIE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 16 SIERPNIA 2016 r. DO 16 WRZEŚNIA 2016 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  - z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce -  w zakresie projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016r.

 

Wzór uwagi

 

____________________________________________________________

 

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE PONOWNIE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 1 CZERWCA 2016 r. DO 1 LIPCA 2016 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru B1 wskazanego  w uchwale nr LI/371/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  - z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w części obejmującej  tekst projektu planu oraz fragmenty rysunku projektu planu zmienione w wyniku rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Dobczycach.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce -  w zakresie projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

Wzór uwagi

___________________________________________________________

 

 

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBCZYCE OBEJMUJĄCEGO OBSZAR MIASTA W JEGO GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH Z WYŁĄCZENIEM OBSZARÓW D1, D3 I D4 WSKAZANYCH W UCHWALE NR LI/370/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU - ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17.12.2015 r. do 22.01.2016 r.

 Dobczyce ustalenia planu

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17.12.2015 r. do 22.01.2016 r.  

 

Wzór uwagi

 

 

_________________________________________________________

 

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE PONOWNIE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 27 PAŹDZIERNIKA 2015 r. DO 26 LISTOPADA 2015 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  - z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego  w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 27 października 2015 r. do 26 listopada 2015 r.

Wzór uwagi

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 18 MAJA 2015 r. DO 16 CZERWCA 2015 r.  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  - z wyłączeniem obszaru Dz 1 wskazanego  w uchwale nr LI/373/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś, obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  - z wyłączeniem obszaru NW 1 wskazanego  w uchwale nr LI/372/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 18 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

 

Wzór uwagi

 

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 30 MARCA 2015 r. DO 30 KWIETNIA 2015 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych  

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku - ponownie wyłożony do publicznego wglądu - ze zmianami wynikającymi z uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2014 r.  do 31 lipca 2014 r.

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce - w zakresie projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 30 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

 

Wzór uwagi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE – SOŁECTWO DZIEKANOWICE DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 ORAZ 318/1  WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 2 MARCA 2015 r. DO 30 MARCA 2015 r.  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

---------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBCZYCE WYŁOŻONE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 23 LUTEGO 2015 r. DO 23 MARCA 2015 r. WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru B1 wskazanego  w uchwale nr LI/371/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice obejmującego sołectwo w jego granicach administracyjnych

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobczyce - w zakresie projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r.

 

Wzór uwagi

 

--------------------------------------------------------------------------