Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 09.01.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie: dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Dobczyce. 2019-01-10 19
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2741/8. 2019-01-07 15
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, połozonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2741/7. 2019-01-07 14
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2018 w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach , oznaczonej działką nr 2741/6. 2019-01-07 13
Zarzdzenie nr 12/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2741/5 2019-01-07 12
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działka nr 2741/4. 2019-01-07 11
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2741/3. 2019-01-07 10
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w spr. ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Dobczyce, położonej w Rudniku, oznaczonej działką nr 228/2. 2019-01-07 9
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-01-07 8
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta z 03.01.2019 w spr. wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własnośc Gminy Dobczyce. 2019-01-07 7
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. upoważnienia Pani Małgorzaty Góralik-Piętka - Sekretarza Gminy i Miasta Dobczyce do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Dobczyce. 2019-01-04 6
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. upoważnienia Pani Edyty Podmokły - Zastepcy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Dobczyce. 2019-01-04 5
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 03.01.2019 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2019-01-04 4