Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 15.03.2019 w spr. wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego na zadanie pn. " Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II. 2019-03-18 58
Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 15.03.2019 w spr. powołania komisji przetargowej. 2019-03-18 57
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 12.03.2019 w spr. wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach. 2019-03-15 56
Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 12.03.2019 w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników UGiM Dobczyce upoważnionych do przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach. 2019-03-15 55
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 12.03.2019 w spr. wyznaczenia Koordynatora projektu pn. " Kalejdoskop Matematyczny" realizowanego w ramach Programu Operacujnego Wiedz i Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej III 2019-03-18 54
Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach domowych i rolnych znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 2019-03-15 53
Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. powołania komisji do spraw szacowania szkód w mieniu Gminy Dobczyce na skutek występujących w marcu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 2019-03-15 52
Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. rozłożenia na raty zaległości pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-03-15 51
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. rozłożenia na raty zaległości p-ieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-03-15 50
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. rozłożenia na raty zaległości pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-03-15 49
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 11.03.2019 w spr. rozłożenia na raty zaległości pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-03-13 48
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 08.03.2019 w spr. wprowadzenia regulaminu korzystania z usług poczty elektronicznej i kont www w ramach domeny dobczyce.pl oraz jej subdomen. 2019-03-13 47
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 7.03.2019 w spr. określenia wysokości wadium przy przetargach na lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dobczyce. 2019-03-13 46
Zarzadzenie nr 45/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 04.03.2018 w spr. powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, tradycji i sportu w 2019 roku. 2019-03-06 45
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 28.02.2019 w spr. powołania komisji w celu odbioru końcowego rozbudowy szkoły w Brzączowicach. 2019-03-13 44
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 18.02.2019 w spr. powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w referacie Gospodarowania Przestrzenią i Ochroną Środowiska. 2019-02-20 43
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce 2019-02-15 42
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 14.02.2019 w spr. wydzierżawienia nieruchomości połozonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-02-14 41
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 12.02.2019 w spr. powołania kmisji przetargowej. 2019-02-13 40
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 12.02.2019 w spr. określenia terminu i miejsca składania wniosków, o przyjęcie do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2019-02-12 39

Strony