Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarzadzenie nr 236/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. 2019-12-11 236
Zarzadzenie nr 231/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległości pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny. 2019-12-05 231
Zarzadzenie nr 229//2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z ia 2nia 2019r. w sprawie: odbioru robót budowlanych związanych z naprawą ubytków w nawierzchni asfaltowej. 2019-12-02 229
Zarzadzenie nr 228/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie: sprzedazy lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych na nieruchomości połozonej w Dobczycach przy Plac Zgody 11 ,11 A, 14. 2019-11-29 228
Zarzadzenie nr 226/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. 2019-11-28 226
Zarzadzenie nr 225/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 27 listopada2019r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej. 2019-11-27 225
Zarządzenie nr 218/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie : odbioru robót dotyczacych wykonania oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Dobczyce. 2019-11-07 218
Zarzadzenie nr 211/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 października 2019 r. w sprawie : w sprawie najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 30,45 m2 zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka , st. wł .Gminy Dobczyce. 2019-10-25 211
Zarządzenie nr 210/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 października 2019 r. w sprawie : najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 17,20 m2 zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka, stanowiącego własność Gminy Dobczyce 2019-10-25 210
Zarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 21 października 2019 r. w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-10-21 209
Zarządzenie nr 208/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 21 października 2019 roku w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-10-21 208
Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 21 pażdziernika 2019 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach , stanowiacej własność Gminy Dobczyce. 2019-10-21 207
Zarządzenie nr 206/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Dobczycach , oznaczonej działką nr 1474/8. 2019-10-21 206
Zarządzenie nr 205/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 21 października 2019 roku w sprawie : nabycia na Rzecz Gminy Dobczyce nieruchomości położonej w Dobczycach. 2019-10-21 205
Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości połozonej w Dobczycach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-10-18 204
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Dobczycach 2019-10-17 203
Zarządzenie nr 202/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Dobczyce nieruchomości położonej w Brzączowicach 2019-10-16 202
Zarządzenie nr 201/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16 pażdziernika 2019 roku w sprawie nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Dobczyce nieruchomości położonej w Stadnikach. 2019-10-16 201
Zarządzenie nr 200/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16 pażdziernika 2019 r. w sprawie nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Dobczyce nieruchomości położonej w Stadnikach. 2019-10-16 200
Zarządzenie nr 199/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: powolania komisjji przetargowej zgodnie z ustawą z PZP na zadanie np.: " Modernizacja drogi wewnętrznej Kędzierzynka w kierunku przysiółka Siciny ". 2019-10-15 199

Strony