Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie:ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2021-02-15 30
Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie:ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób .... 2021-02-15 29
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie:. powołania Komisji Konkursowej . 2021-02-04 26
Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej. 2021-02-04 25
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28stycznia 2021 r. w sprawie:przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobczyce na lata 2021 - 2027. 2021-01-28 22
Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie:ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 . 2021-01-28 21
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawieprzeznaczenia do wynajmu w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem szkolnym, położonej w Sierakowie 138. 2021-01-25 20
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Dobczyce nieruchomości położonych w Kędzierzynce.. 2021-01-25 19
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 2021-01-25 18
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2 i 1359/3, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2021-01-25 17
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:wydzierżawienia nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2717/3, stanowiącą własność Gminy Dobczyce. 2021-01-25 16
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie:wydzierżawienia nieruchomości poł. w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 771,772,773,774,775,776,777,795,797,798,799,800, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2021-01-25 15
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie:przeznaczenia do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o powierzchni 17,20 m2 zlokalizowanego w budynku w miejscowości Kędzierzynka 119. 2021-01-22 14
Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie:przez. do wynajmu w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej trzechkondygnacyjnym budynkiem szkolnym, położonej w Dziekanowicach 66. 2021-01-15 11
Zarządzenie nr 9/2021Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie :ogłoszenia otwartego kon. ofert na reali. w 2021 r zad. publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2021-01-07 9
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 7stycznia 2021 roku w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2021-01-07 8
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie :ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych na rok 2021. 2021-01-05 6
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację celu publicznego jakim jest sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Dobczyce w 2021 r. 2021-01-05 5
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie:powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót realizowanych w ramach zadania pn.: „Adaptacja instalacji ppoż. w auli widowiskowej RCOS w Dobczycach". 2021-01-04 4