Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: ustalenia sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 720. 2020-09-01 150
Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Dobczyce , położonej w Rudniku , oznaczonej działką nr 228/2. 2020-09-01 149
Zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, połozonej w Rudniku , oznaczonej działka nr: 227/4. 2020-09-01 148
Zarządzenie nr 147/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce, położonej w Rudniku, oznaczonej działką nr 227/3. 2020-09-01 147
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej wlasnośc Gminy Dobczyce ,połozonej w Rudniku , oznaczonej dzialką nr: 227/2. 2020-09-01 146
Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległości pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny. 2020-09-01 145
Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległości mających charakter cywilnoprawny. 2020-09-01 144
Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległości pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny. 2020-09-01 143
Zarządzenie nr 142/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie:: użyczenia nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-08-28 142
Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie:ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. 2020-08-27 141
Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie:odbioru robót budowlanych związanych z " naprawą nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Grabowej w miejscowości Dobczyce (dz.nr. 27)" 2020-08-25 140
Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie:pow. Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyk. zad. publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. 2020-08-25 139
Zarządzenie nr 138/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie:powołania Komisji do spraw szacowania szkód w mieniu Gminy Dobczyce na skutek występujących w sierpniu 2020 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 2020-08-20 138
Zarządzenie nr 137/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021. 2020-08-13 137
Zarządzenie nr 137/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania w roku szkolnym 2020/2021. 2020-08-13 137
Zarządzenie nr 136/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 11.08. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowejpn.; Modernizacja drogi gminnej Sieraków-Jankówka (za Uzdrowskiem) realizowana w ramach zadania " Modernizacja dróg gminnych". 2020-08-11 136
Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie:powołania Komisji przetargowej. 2020-08-04 134
Zarządzenie nr 133/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie: określenia ograniczeń , nakazów i zakazów w trakcie ceremonii pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Dobczycach przy ul .Gancarskiej . 2020-08-04 133
Zarządzenie nr 130/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przepr. postępowania o udzielenie zam. publ. na Zadanie real. w ramach Projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie D-ce" 2020-07-31 130
Zarządzenie nr 129/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach. 2020-07-30 129

Strony