Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Dobczycach 2019-10-17 203
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 09 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do sporządzanej zmiany planu miejscowego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie. 2019-10-09 193
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 13maja 2019roku. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty" Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach". 2019-05-13 89
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 02.05.2019 w spr. powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 85
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 24.04.2019 r. w spr. powołania gminnego koordynatora systemów informatycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019. 2019-05-07 84
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 24 .04.2019 r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadania pub. w zakr. kultury i sportu. 2019-05-14 82
Zarządzenie Nr81/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 23 kwietnia 2019r. W sprawie przeznaczenia do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego znajdującego sie w Dobczycach przy ul.Rynek16A. 2019-05-08 81
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 16.04.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach. 2019-04-17 79
Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 16.04.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach. 2019-04-17 78
Zarzadzenie nr 77/2019 Burmistrza Gminy i MIasta Dobczyce z 16.04.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królpwej Polski w Kornatce. 2019-04-17 77
Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta dobczyce z 16.04.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach. 2019-04-17 76
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 16.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2019-04-16 75
Zarządzenie Nr74/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 kwietnia 2019r. W sprawie powołania komisji przetargowej do zadania modernizacji drogi gminnej łaczącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach. 2019-05-08 74
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 09.04.2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieogranoczonego na wynajem lokalu o pow. 35,88 m. kw. zlokalizowanego przy ul. Rynek 16A. 2019-04-11 72
Zarzadzenie nr 70/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 09.04.2019 w spr. wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-04-11 70
Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 05.04.2019 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na budowe szkoły w Dziekanowicach - instalacje wew. oraz zew. infrastruktura techniczna. 2019-04-11 69
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 04.04.2019 w spr. częściowego umorzenia i rozłożenia na raty zaległości pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-04-17 67
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczye z dnia 29.03.2019r W sprawie powołania komisji odbioru przebudowy pobocza na chodnik i drogi gminnej w Niezdowie.. 2019-05-08 66
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 28.03.2019 w spr. planu kontroli podatkowej na 2019 rok. 2019-04-08 65
Zarządzenie n 64/2019 Burmistrza Gminy i Miasta dobczyce z 27.03.2019 w spr. rozłożenia na raty zaległości pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2019-04-08 64

Strony