Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa zarządzenia Data Nr
Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie : zajęcia części pasa drogowego drogi wew.położonej w Bieńkowicach oznaczonej działką nr 99/2 , stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-06-12 101
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie : utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dobczycach. 2020-06-08 98
Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedazy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Rudniku , oznaczinej działką nr : 227/4. 2020-06-04 97
Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedazy niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Rudniku , oznaczonej działka nr : 227/2. 2020-06-04 96
Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Rudniku , oznaczonej działką nr : 227/3. 2020-06-04 95
Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Rudniku , oznaczonej działką nr: 228/2. 2020-06-04 94
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , połozonej w Dobczycach , oznaczonej działką nr: 2741/3. 2020-06-04 93
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr : 2741/5. 2020-06-04 92
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie : sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce , położonej w Brzezowej, oznaczonej działką nr 261/4. 2020-06-02 91
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie : zamiany nieruchomości pomiędzy osobą fizyczną a Gmina Dobczyce. 2020-06-02 90
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach. 2020-06-02 89
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach . 2020-06-02 88
Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. publ. na roboty pn.: Budowa drogi pieszo-rowerowej w Dobczycach. 2020-05-28 87
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie: uchylenia zarzadzenia nr 54/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 16 marca 2020 r. w spr. zaprzestania bezpośredniej obsługi klientów w UGiM Dobczyce. 2020-05-25 86
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty pn.: Budowa drogi pieszo -rowerowej (trasa 23C). 2020-05-06 84
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie : powołania Komisji przetargowej - " Energia słońca dla Dobczyc - Montaż odnawialnych zródeł energii na budynkach użyteczności publicznej". 2020-05-06 83
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce". 2020-05-04 81
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: obniżenia stawek czynszu za najem i/ dzierżawę lokali uzytkowych, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 w Gminie Dobczyce. 2020-04-28 80
Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie:wzowienia funkcjonowania korzystania z działek nr 1495/3 i 1949/2 połozonych w Dobczycach przy ul. Witosa ( Plac Targowy) stanowiący własność Gminy Dobczyce. 2020-04-28 79
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2020-04-27 78

Strony