Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska

Sprawami dotyczącymi geodezji i kartografii zajmuje się Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik: Maria Nowak
Nr pokoju:. 212
Nr telefonu: 12 37-21-765

I. Zespół ds. gospodarki przestrzennej.

Agnieszka Łukawska
Nr telefonu: 12 37-21-766
Nr pokoju: 207

Monika Grochal
Nr telefonu: 12 37-21-767
Nr pokoju: 207

II. Zespół ds. gospodarki gruntami

Stanisław Konieczny
Nr telefonu: 12 37-21-773
Nr pokoju: 211

Alicja Wąsacz
Nr telefonu: 12 37-21-775
Nr pokoju: 211 

III. Zespół ds. ochrony środowiska

Małgorzata Krzyżanowska
Nr telefonu: 12 37-21-769
Nr pokoju: 205

Małgorzata Dudzik-Jeż
Nr telefonu: 12 37-21-768
Nr pokoju: 205