Rolnictwo

Za sprawny związane z rolnictwem odpowiadają pracownicy Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska pod nr tel. 12 37-21-757, lub mail: pwach@dobczyce.pl.