Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr VI/45/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Ustka. 2019-02-27 45
Uchwała nr VI/44/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP. 2019-03-05 44
Uchwała nr VI/43/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie. 2019-02-27 43
Uchwała nr VI/42/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 2019-02-27 42
Uchwała nr VI/41/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Sierakowie. 2019-02-27 41
Uchwała nr V/40/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-01-30 40
Uchwała nr V/39/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-01-30 39
Uchwała nr V/38/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2019-01-30 38
Uchwała nr V/37/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1069/4, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-01-30 37
Uchwała nr V/36/19 dnia 30.01.2019 r. sprawie dokonania zmiany w statucie sołectw Gminy Dobczyce. 2019-01-30 36
Uchwała nr V/35/19 dnia 30.01.2019 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sport 2019-01-30 35
Uchwała nr V/34/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2019 rok. 2019-01-30 34
Uchwała nr V/33/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Bieńkowice 2019-01-30 33
Uchwała nr IV/32/19 z dnia 09.01.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobczyce. 2019-01-09 32
Uchwała nr IV/31/19 z dnia 09.01.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobczyce. 2019-01-09 31
Uchwała nr IV/30/19 z dnia 09.01.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-01-09 30
Uchwała nr IV/29/19 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2019-01-09 29
Uchwała nr III/28/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2028 2019-02-01 28
Uchwała nr III/27/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2019 2018-12-28 27
Uchwała nr III/26/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/412/18 Rady miejskiej w Dobczycach z dnia 07 listopada 2018r w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na 2018-12-28 26

Strony