Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XXI/185/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2020-06-08 185
Uchwała nr XXI/184/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 kwietnia 2020 r 2020-06-08 184
Uchwała nr XXI/183/2020 z dnia 08.06.2020 r. sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych odcinków chodnika w ciągu drogi woje 2020-06-08 183
Uchwała nr XXI/182/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania droga wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie realizacji inwestycji. 2020-06-08 182
Uchwała nr XXI/181/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 2020-06-08 181
Uchwała nr XXI/180/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 2020-06-08 180
Uchwała nr XX/179/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-04-28 179
Uchwała nr XX/178/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-04-28 178
Uchwała nr XX/177/2020 w sprawie zmiany Uchwały NR XLVIII/330/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 roku. 2020-04-28 177
Uchwała nr XX/176/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 2020-04-28 176
Uchwała nr XX/175/2020 w sprawie likwidacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia nowej wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Dobczyce. 2020-04-28 175
Uchwała nr XX/174/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2020 r. 2020-04-28 174
Uchwała nr XX/173/2020 sprawie: ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2020-04-28 173
Uchwała nr XX/172/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosz 2020-04-28 172
Uchwała nr XX/171/2020 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach. 2020-04-28 171
Uchwała nr XIX/170/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-02-25 170
Uchwała nr XIX/169/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-02-25 169
Uchwała nr XIX/168/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2020-02-25 168
Uchwała nr XIX/167/2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobczyce na 2020 rok. 2020-02-25 167
Uchwała nr XIX/166/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2020-02-25 166

Strony