Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XVIII/153/2020 w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Dobczycach przeciwko drastycznie rosnącym kosztom funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy miast i gmin Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-01-29 153
Uchwała nr XVII/152/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2027 2019-12-30 152
Uchwała XVII/151/19 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2020. 2019-12-30 151
Uchwała nr XVII/150/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2019-12-30 150
Uchwała nr XVII/149/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-12-30 149
Uchwała nr XVI/148/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-12-18 148
Uchwała nr XVI/147/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-12-18 147
Uchwała nr XVI/146/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce 2019-12-18 146
Uchwała nr XVI/145/19 w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego. 2019-12-18 145
Uchwała nr XVI/144/19 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2019-12-18 144
Uchwała nr XVI/143/19 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 2019-12-18 143
Uchwała nr XVI/142/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2019-12-18 142
Uchwała nr XVI/141/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2019-12-18 141
Uchwała nr XVI/140/19 w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2017-2018". 2019-12-18 140
Uchwała nr XV/139/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-11-27 139
Uchwała nr XV/138/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-11-27 138
Uchwała nr XV/137/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 137
Uchwała nr XV/136/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 136
Uchwała nr XV/135/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 135
Uchwała nr XV/134/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 134

Strony