Uchwała nr XXI/183/2020 z dnia 08.06.2020 r. sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych odcinków chodnika w ciągu drogi woje

Nr. uchwały: 

183

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data: 

2020-06-08

Autor opracowania: 

Konrad Skiba

Data opracowania: : 

2020-06-08

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl