Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XV/125/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 125
Uchwała nr XV/124/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 124
Uchwała nr XV/123/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, dla którego Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym. 2019-11-27 123
Uchwała nr XV/122/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2019-11-27 122
Uchwała nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Dobczyce 2019-11-27 121
Uchwała nr XV/120/19 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce 2019-11-27 120
Uchwała nr XV/119/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 2019-11-27 119
Uchwała nr XIV/118/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-10-30 118
Uchwała nr XIV/117/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce. 2019-10-30 117
Uchwała nr XIV/116/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 2019-10-30 116
Uchwała nr XIV/115/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 02 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-10-30 115
Uchwała nr XIV/114/19 dnia 30.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-10-30 114
Uchwała nr XIII/113/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-10-02 113
Uchwała nr XIII/112/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-10-02 112
Uchwała nr XIII/111/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Raciechowice 2019-10-02 111
Uchwała nr XIII/110/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym 2019-10-02 110
Uchwała nr XIII/109/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym 2019-10-03 109
Uchwała nr XIII/108/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2019-10-02 108
Uchwała nr XIII/107/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu 2019-10-02 107
Uchwała nr XIII/106/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-10-02 106

Strony