Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr LIV/393/18 z dnia 14.08.2018 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wy 2018-08-14 393
Uchwała nr LIV/392/18 z dnia 14.08.2018 r w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobczycach. 2018-08-14 392
Uchwała nr LIV/391/18 z dnia 14.08.2018 r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadnikach 2018-08-14 391
Uchwała nr LIV/390/18 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce 2018-08-14 390
Uchwała nr LIII_389_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyc 2018-07-18 389
Uchwała nr LIII/388/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-07-18 388
Uchwała nr LIII_387_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dob 2018-07-18 387
Uchwała nr LIII/386/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz o 2018-07-18 386
Uchwała nr LIII/385/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 2018-07-18 385
Uchwała nr LIII_384_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce ze środków Funduszu Spójnośc 2018-07-18 384
Uchwała nr LIII_383_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L_352_18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 080 km 0+040,81 – 0+238,09 2018-07-18 383
Uchwała nr LIII_382_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11, 11A,14 2018-07-18 382
Uchwała nr LIII/381/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Dobczyce". 2018-07-18 381
Uchwała nr LIII/380/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-07-18 380
Uchwała nr LIII/379/18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2018-07-18 379
Uchwała nr LIII_378_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów szkół Gminy i Miasta Dobczyce im. Marii Brożek 2018-07-18 378
Uchwała nr LIII_377_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2018-07-18 377
Uchwała nr LIII_376_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2018-07-18 376
Uchwała nr LII_375_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-06-13 375
Uchwała nr LII_374_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-06-13 374

Strony