Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr VI/54/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-27 54
Uchwała nr VI/53/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2019-02-27 53
Uchwała nr VI/52/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 2019-02-27 52
Uchwała nr VI/51/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonal 2019-02-27 51
Uchwała nr VI/50/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-02-27 50
Uchwała nr VI/49/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok. 2019-02-27 49
Uchwała nr VI/48/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-02-27 48
Uchwała nr VI/47/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce. 2019-02-27 47
Uchwała nr VI/46/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich. 2019-02-27 46
Uchwała nr VI/45/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Ustka. 2019-02-27 45
Uchwała nr VI/44/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP. 2019-03-05 44
Uchwała nr VI/43/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie. 2019-02-27 43
Uchwała nr VI/42/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 2019-02-27 42
Uchwała nr VI/41/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Sierakowie. 2019-02-27 41
Uchwała nr V/40/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-01-30 40
Uchwała nr V/39/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-01-30 39
Uchwała nr V/38/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2019-01-30 38
Uchwała nr V/37/19 dnia 30.01.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1069/4, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-01-30 37
Uchwała nr V/36/19 dnia 30.01.2019 r. sprawie dokonania zmiany w statucie sołectw Gminy Dobczyce. 2019-01-30 36
Uchwała nr V/35/19 dnia 30.01.2019 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej trzech lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sport 2019-01-30 35

Strony