Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr X/86/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka. 2019-06-26 86
Uchwała nr X/85/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice. 2019-06-26 85
Uchwała nr X/84/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu, Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice. 2019-06-26 84
Uchwała nr X/83/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2019-06-26 83
Uchwała nr X/82/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 2019-06-26 82
Uchwała nr X/81/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-06-26 81
Uchwała nr IX/80/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 80
Uchwała nr IX/79/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-06-17 79
Uchwała nr IX/78/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-03 78
Uchwała nr IX/77/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2018 rok. 2019-06-17 77
Uchwała nr IX/76/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 76
Uchwała nr VIII/75/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-05-22 75
Uchwała nr VIII/74/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-05-22 74
Uchwała nr VIII/73/19 dnia 22.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-05-22 73
Uchwała nr VIII/72/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2019-05-22 72
Uchwała nr VIII/71/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, położony w Brzączowicach 11 2019-05-22 71
Uchwała nr VIII/70/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+790 – 1+300 w zakresie realizacji inwestycji. 2019-05-22 70
Uchwała nr VIII/69/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobczyce na lata 2019 – 2021. 2019-05-22 69
Uchwała nr VIII/68/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej. 2019-05-22 68
Uchwała nr VIII/67/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. 2019-05-22 67

Strony