Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr LI/357/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Dobczycach. 2018-05-16 357
Uchwała nr L/356/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-04-25 356
Uchwała nr L/355/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-04-25 355
Uchwała nr L/354/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce i jej jednostkom o 2018-04-25 354
Uchwała nr L/353/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/07 Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-04-25 353
Uchwała nr L/352/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 080 km 0+040,81 – 0+238,09 w zakresie realizacji inwestycji 2018-04-25 352
Uchwała nr L/351/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku Brzączowice 11 2018-04-25 351
Uchwała nr XLIX/350/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-03-21 350
Uchwała nr XLIX/349/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-03-21 349
Uchwała nr XLIX/348/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-21 348
Uchwała nr XLIX/347/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach. 2018-03-21 347
Uchwała nr XLIX/346/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Pod Zaporą" w Dobczycach 2018-03-21 346
Uchwała nr XLIX/345/18. z dnia 21.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2018r. 2018-03-21 345
Uchwała nr XLIX/344/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i do niewyłącznego korzystania części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 716/10, 716/12, 716/18, 716/19, sta 2018-03-21 344
Uchwała nr XLIX/343/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 2. 2018-03-21 343
Uchwała nr XLIX/342/18 z dnia 21.03.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Podgórskiej 3 2018-03-21 342
Uchwała nr XLVIII/341/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie w podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-02-28 341
Uchwała nr XLVIII/340/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-02-28 340
Uchwała nr XLVIII/339/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. 2018-02-28 339
Uchwała nr XLVIII/338/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczy 2018-02-28 338

Strony