Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XII/100/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce. 2019-08-21 100
Uchwała nr XII/99/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce. 2019-08-21 99
Uchwała nr XII/98/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2019-08-21 98
Uchwała nr XI/97/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2019-07-10 97
Uchwała nr XI/96/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-07-10 96
Uchwała nr XI/95/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjaty 2019-07-10 95
Uchwała nr XI/94/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz 2019-07-10 94
Uchwała nr XI/93/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce. 2019-07-10 93
Uchwała nr XI/92/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu 2019-07-10 92
Uchwała nr X/91/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-06-26 91
Uchwała nr X/90/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice. 2019-06-26 90
Uchwała nr X/89/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki 2019-06-26 89
Uchwała nr X/88/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków 2019-06-26 88
Uchwała nr X/87/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów. 2019-06-26 87
Uchwała nr X/86/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka. 2019-06-26 86
Uchwała nr X/85/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice. 2019-06-26 85
Uchwała nr X/84/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu, Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice. 2019-06-26 84
Uchwała nr X/83/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2019-06-26 83
Uchwała nr X/82/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 2019-06-26 82
Uchwała nr X/81/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-06-26 81

Strony