Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XXIV/205/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/100/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 2020-08-26 205
Uchwała nr XXIV/204/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce. 2020-08-26 204
Uchwała nr XXIV/203/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej s 2020-08-26 203
Uchwała nr XXIV/202/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce. 2020-08-26 202
Uchwała nr XXIV/201/2020 z dnia 26.08.2020 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28.04.2020r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach. 2020-08-26 201
Uchwała nr XXIV/200/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dobczyce do Związku Euregion „Tatry”. 2020-08-26 200
Uchwała nr XXIII/199/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2020-07-20 199
Uchwała nr XXIII/198/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-07-20 198
Uchwała nr XXIII/197/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2020 r 2020-07-20 197
Uchwała nr XXII/196/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2020-07-08 196
Uchwała nr XXII/195/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2019 rok. 2020-07-08 195
Uchwała nr XXII/194/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-07-08 194
Uchwała nr XXII/193/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-07-08 193
Uchwała nr XXII/192/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-07-08 192
Uchwała nr XXII/191/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 060 km 1+141 - 1 + 247 w zakresie realizacji inwestycji. 2020-07-08 191
Uchwała nr XXII/190/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2020/2021. 2020-07-08 190
Uchwała nr XXII/189/2020 z dnia 8.07.2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2020-07-08 189
Uchwała nr XXI/188/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-06-08 188
Uchwała nr XXI/187/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-06-08 187
Uchwała nr XXI/186/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-06-08 186

Strony