Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr LVII/416/18 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-11-07 416
Uchwała nr LVII/414/18 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/390/18 z dnia 14 sierpnia 2018r w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Dobczyce dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce. 2018-11-07 414
Uchwała nr LVII/413/18 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dobczyce na 2018 r. 2018-11-07 413
Uchwała nr LVII/412/18 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku referencyjnym 150 w 0+937,30 – 2+668,50 w miejscowościach Dziekanowice, Sieraków na czas przyg 2018-11-07 412
Uchwała nr LVI/411/18 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-10-10 411
Uchwała nr LVI/409/18 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobczyce - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do realizacji projektu pt.: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, w ramach 9 Osi Priorytetowe 2018-10-10 409
Uchwała nr LVI/408/18 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działki nr 2743 i 2748, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2018-10-10 408
Uchwała nr LV/407/18 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-09-19 407
Uchwała nr LV/406/18 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku. 2018-09-19 406
Uchwała nr LV/405/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kędzierzynka 119. 2018-09-19 405
Uchwała nr LV/404/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie udzielenia bonifikaty dla lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Brzączowice 11. 2018-09-19 404
Uchwała nr LV/402/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce 2018-09-19 402
Uchwała nr LV/401/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Dobczyce 2018-09-19 401
Uchwała nr LV/400/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-09-19 400
Uchwała nr LV/399/18 z dnia 19.09.2018 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-09-19 399
Uchwała nr LV/398/18 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-09-19 398
Uchwała nr LIV/397/18 z dnia 14.08.2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-08-14 397
Uchwała nr LIV/396/18 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-08-14 396
Uchwała nr LIV/395/18 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków. 2018-08-14 395
Uchwała nr LIV/394/18 z dnia 14.08.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2 2018-08-14 394

Strony