Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr LIII_378_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów szkół Gminy i Miasta Dobczyce im. Marii Brożek 2018-07-18 378
Uchwała nr LIII_377_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2018-07-18 377
Uchwała nr LIII_376_18 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2018-07-18 376
Uchwała nr LII_375_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-06-13 375
Uchwała nr LII_374_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku 2018-06-13 374
Uchwała nr LII_373_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce 2018-06-13 373
Uchwała nr LII_372_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce” 2018-06-13 372
Uchwała nr LII_371_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Dobczycach przy ul. Piłsudskiego 18 2018-06-13 371
Uchwała nr LII_370_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2018-06-13 370
Uchwała nr LII_368_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2017 rok 2018-06-13 369
Uchwała nr LII_369_18 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-13 369
Uchwała nr LI/367/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2018-05-16 367
Uchwała nr LI/365/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego 2018-05-16 365
Uchwała nr LI/364/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Podgórskiej 3 2018-05-16 364
Uchwała nr LI/363/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stadnikach, oznaczonej działkami nr 353_1, 374_15, stanowiącej własność Gminy Dobczyce 2018-05-16 363
Uchwała nr LI/362/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Stojowicach, oznaczonej jako działka nr 307_2, stanowiącej własność Gminy Dobczyce 2018-05-16 362
Uchwała nr LI/361/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 617/6, stanowiącej własność Gminy Dobczyce 2018-05-16 361
Uchwała nr LI/360/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2018-05-16 360
Uchwała nr LI/359/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego 2018-05-16 359
Uchwała nr LI/358/18 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2018-05-16 358

Strony