Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XIII/105/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”. 2019-10-03 105
Uchwała nr uchwała nr XII/104/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-08-21 104
Uchwała nr XII/103/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-08-21 103
Uchwała nr XII/102/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemców. 2019-08-27 102
Uchwała nr XII/101/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce. 2019-08-21 101
Uchwała nr XII/100/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce. 2019-08-21 100
Uchwała nr XII/100/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce. 2019-08-21 100
Uchwała nr XII/99/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce. 2019-08-21 99
Uchwała nr XII/98/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2019-08-21 98
Uchwała nr XI/97/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2019-07-10 97
Uchwała nr XI/96/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-07-10 96
Uchwała nr XI/95/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjaty 2019-07-10 95
Uchwała nr XI/94/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz 2019-07-10 94
Uchwała nr XI/93/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce. 2019-07-10 93
Uchwała nr XI/92/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu 2019-07-10 92
Uchwała nr X/91/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-06-26 91
Uchwała nr X/90/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice. 2019-06-26 90
Uchwała nr X/89/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki 2019-06-26 89
Uchwała nr X/88/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków 2019-06-26 88
Uchwała nr X/87/19 dnia 26.06.2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów. 2019-06-26 87

Strony