Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XIII/113/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-10-02 113
Uchwała nr XIII/112/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-10-02 112
Uchwała nr XIII/111/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Raciechowice 2019-10-02 111
Uchwała nr XIII/110/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym 2019-10-02 110
Uchwała nr XIII/109/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku komunalnym 2019-10-03 109
Uchwała nr XIII/108/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2019-10-02 108
Uchwała nr XIII/107/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu 2019-10-02 107
Uchwała nr XIII/106/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-10-02 106
Uchwała nr XIII/105/19 dnia 02.10.2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”. 2019-10-03 105
Uchwała nr uchwała nr XII/104/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-08-21 104
Uchwała nr XII/103/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-08-21 103
Uchwała nr XII/102/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemców. 2019-08-27 102
Uchwała nr XII/101/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce. 2019-08-21 101
Uchwała nr XII/100/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce. 2019-08-21 100
Uchwała nr XII/100/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce. 2019-08-21 100
Uchwała nr XII/99/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce. 2019-08-21 99
Uchwała nr XII/98/19 dnia 21.08.2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2019-08-21 98
Uchwała nr XI/97/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2019-07-10 97
Uchwała nr XI/96/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-07-10 96
Uchwała nr XI/95/19 dnia 10.07.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjaty 2019-07-10 95

Strony