Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XVI/145/19 w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego. 2019-12-18 145
Uchwała nr XVI/144/19 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2019-12-18 144
Uchwała nr XVI/143/19 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 2019-12-18 143
Uchwała nr XVI/142/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2019-12-18 142
Uchwała nr XVI/141/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2019-12-18 141
Uchwała nr XVI/140/19 w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobczyce za lata 2017-2018". 2019-12-18 140
Uchwała nr XV/139/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-11-27 139
Uchwała nr XV/138/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-11-27 138
Uchwała nr XV/137/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 137
Uchwała nr XV/136/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 136
Uchwała nr XV/135/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 135
Uchwała nr XV/134/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 134
Uchwała nr XV/133/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 133
Uchwała nr XV/132/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 132
Uchwała nr XV/131/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów (zmiana w zakresie części tekstowej) 2019-11-27 131
Uchwała nr XV/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 130
Uchwała nr XV/129/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 129
Uchwała nr XV/128/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 128
Uchwała nr XV/127/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 127
Uchwała nr XV/126/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 126

Strony