Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XV/133/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 133
Uchwała nr XV/132/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 132
Uchwała nr XV/131/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów (zmiana w zakresie części tekstowej) 2019-11-27 131
Uchwała nr XV/130/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 130
Uchwała nr XV/129/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 129
Uchwała nr XV/128/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 128
Uchwała nr XV/127/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 127
Uchwała nr XV/126/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 126
Uchwała nr XV/125/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 125
Uchwała nr XV/124/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice (zmiana w zakresie części tekstowej). 2019-11-27 124
Uchwała nr XV/123/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, dla którego Gmina Dobczyce jest organem prowadzącym. 2019-11-27 123
Uchwała nr XV/122/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2019-11-27 122
Uchwała nr XV/121/19 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Dobczyce 2019-11-27 121
Uchwała nr XV/120/19 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce 2019-11-27 120
Uchwała nr XV/119/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 2019-11-27 119
Uchwała nr XIV/118/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-10-30 118
Uchwała nr XIV/117/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce. 2019-10-30 117
Uchwała nr XIV/116/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 2019-10-30 116
Uchwała nr XIV/115/19 dnia 30.10.2019 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 02 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-10-30 115
Uchwała nr XIV/114/19 dnia 30.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-10-30 114

Strony