Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XIX/165/2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2020-02-25 165
Uchwała nr XVIII/164/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-01-29 164
Uchwała nr XVIII/163/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-01-29 163
Uchwała nr XVIII/162/2020 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2020-01-29 162
Uchwała nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki. 2020-01-29 161
Uchwała nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2019/2020. 2020-01-29 160
Uchwała nr XVIII/159/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia. 2020-01-29 159
Uchwała nr XVIII/158/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce. 2020-01-29 158
Uchwała nr XVIII/157/2020 w sprawie przekazania wniosku o sprzedaż działek nr 720 i 728 położonych w Dobczycach. 2020-01-29 157
Uchwała nr XVIII/156/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy ulicy. 2020-01-29 156
Uchwała nr XVIII/155/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 2020-01-29 155
Uchwała nr XVIII/154/2020 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2020 rok. 2020-01-29 154
Uchwała nr XVIII/153/2020 w sprawie uchwalenia rezolucji Rady Miejskiej w Dobczycach przeciwko drastycznie rosnącym kosztom funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy miast i gmin Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-01-29 153
Uchwała nr XVII/152/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2019-2027 2019-12-30 152
Uchwała XVII/151/19 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2020. 2019-12-30 151
Uchwała nr XVII/150/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2019-12-30 150
Uchwała nr XVII/149/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-12-30 149
Uchwała nr XVI/148/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-12-18 148
Uchwała nr XVI/147/19 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-12-18 147
Uchwała nr XVI/146/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce 2019-12-18 146

Strony