Uchwała nr XXI/185/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.