Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XXII/193/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-07-08 193
Uchwała nr XXII/192/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-07-08 192
Uchwała nr XXII/191/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 060 km 1+141 - 1 + 247 w zakresie realizacji inwestycji. 2020-07-08 191
Uchwała nr XXII/190/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2020/2021. 2020-07-08 190
Uchwała nr XXII/189/2020 z dnia 8.07.2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2020-07-08 189
Uchwała nr XXI/188/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-06-08 188
Uchwała nr XXI/187/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-06-08 187
Uchwała nr XXI/186/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-06-08 186
Uchwała nr XXI/185/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2020-06-08 185
Uchwała nr XXI/184/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 kwietnia 2020 r 2020-06-08 184
Uchwała nr XXI/183/2020 z dnia 08.06.2020 r. sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych odcinków chodnika w ciągu drogi woje 2020-06-08 183
Uchwała nr XXI/182/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania droga wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+340-0+750 w zakresie realizacji inwestycji. 2020-06-08 182
Uchwała nr XXI/181/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 2020-06-08 181
Uchwała nr XXI/180/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 2020-06-08 180
Uchwała nr XX/179/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-04-28 179
Uchwała nr XX/178/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-04-28 178
Uchwała nr XX/177/2020 w sprawie zmiany Uchwały NR XLVIII/330/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 roku. 2020-04-28 177
Uchwała nr XX/176/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 2020-04-28 176
Uchwała nr XX/175/2020 w sprawie likwidacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia nowej wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Dobczyce. 2020-04-28 175
Uchwała nr XX/174/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2020 r. 2020-04-28 174

Strony