Uchwała nr XXII/196/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Nr. uchwały: 

196

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data: 

2020-07-08

Autor opracowania: 

Celina Bosek

Data opracowania: : 

2020-07-08

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl