Uchwała nr XXII/191/2020 z dnia 08.07.2020 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 060 km 1+141 - 1 + 247 w zakresie realizacji inwestycji.