Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Data wyniku: 

2020-12-02

Data: 

2020-12-02

INFORMACJA

Na podstawie przepisu art. 34a ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.11.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze MSL2503 wraz z kablową linia zasilającą, na działce nr 2437 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, dla inwestora: P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1.

Data opracowania: 

2020-12-02

Autor opracowania: 

Starostwo Powiatowe w Myślenicach