Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie o finansowaniu zadań oświatowych

Data wyniku: 

2020-10-30

Data: 

2020-10-30

CUW.71.15.2020                                                                                       Dobczyce, 30.10.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, iż:

1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym
w 2020 r. wynosi:

- rocznie 9 919,44 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 44/100)

- miesięcznie 826,62 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych 62/100)

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona
o statystyczną liczbę dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawności wynosi: 355 dzieci.

Data opracowania: 

2020-10-30

Autor opracowania: 

Sabina Cygan