Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie o wysokości subwencji na dziecko w przedszkolu samorządowym

Data wyniku: 

2021-01-19

Data: 

2021-01-19

Dobczyce, 19.01.2021

CUW.071.3.2021    

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje, iż:

  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowymw 2021 r. wynosi:
  • rocznie 11 607,79 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedem złotych 79/100)
  • miesięcznie 967,32 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 32/100)

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawnościami wynosi 372 dzieci.

 

Treść opublikowana powyżej odpowiada treści ogłoszenia z załącznika.

Data opracowania: 

2021-01-22

Autor opracowania: 

Sabina Cygan