Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Data wyniku: 

2021-01-21

Data: 

2021-01-21

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Treść zawiadomienia do wglądu w załączeniu.

Data opracowania: 

2021-01-21

Autor opracowania: 

Monika Grochal