Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Kornatka na zadanie "By być zdrowym i mieć moc - dziś używkom mówię STOP!" 2020-07-27
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Nowa Wieś na zadanie "Pływamy bez promili"" 2020-07-27
Decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej Stadniki-Kwapinka w Kędzierzynce 2020-07-23
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: " Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Dobczyce 2020. Mistrzostwa Polski Krajowego zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów " Złote Koło". 2020-07-21
Informacja Starosty Myślenickiego w sprawie przebudowy drogi gminnej 2020-07-02
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r. 2020-06-23
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-15
Wykaz osób i jednostek, którym w 2019 udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz osób, którym udzielono pomocy publicznej 2020-06-01
Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego 2020-03-12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Sierakowie 2020-03-04
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2019 r. 2020-03-02
Informacja Starosty Powiatu Myślenickiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych 2020-02-12
Kwota dotacji na dziecko w przedszkolu samorządowym w 2020 r. i liczba dzieci w przedszkolach 2020-02-03
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego:: Przebudowa drogi gminnej nr 540120K Sieraków koło Uzdrowiska”. 2020-01-16
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 540141 K Stojowice koło OSP”. 2020-01-16
Ogłoszenie o udostępnieniu kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 540106 K Niezdów koło Młyna”. 2020-01-16
Zarządzenie nr 248/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z 31.12.2019 r. w spr. przyznania dotacji na realizację celu publicznego jakim jest sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Dobczyce w 2020 roku. 2019-12-31
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w związku z przystąpieniem Gminy Dobczyce do projektu grantowego „ Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” ogłasza nabór na stanowisko instruktora. 2019-12-04
Ogłoszenie dotyczące oświaty - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 r. i statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona o liczbę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 2019-11-22
Rozbudowa drogi gminnej nr 540007K ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych w Dobczycach 2019-11-04

Strony