Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr VIII/66/19 dnia 22.05. 2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. 2019-05-22 66
Uchwała nr VII/65/19 dnia 27.032019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-03-27 65
Uchwała nr VII/64/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku. 070 km 1+781,07 – 1+300,00; odc. 080 km 0+040,81 – 0+156 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych 2019-03-27 64
Uchwała nr VII/63/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobczyce do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 2019-03-27 63
Uchwała nr VII/62/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2, 778, 779, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-03-27 62
Uchwała nr VII/61/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2019-03-27 61
Uchwała nr VII/60/19 dnia 27.032019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 2750, stanowiącej własność Gminy Dobczyce 2019-03-27 60
Uchwała nr VII/59/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik podjętej dnia 20 września 2018 roku. 2019-03-27 59
Uchwała nr VII/58/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A. 2019-03-27 58
Uchwała nr VII/57/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w parku miejskim w Dobczycach 2019-03-27 57
Uchwała nr VII/56/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r 2019-03-27 56
Uchwała nr VI/55/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-02-27 55
Uchwała nr VI/54/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-27 54
Uchwała nr VI/53/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2019-02-27 53
Uchwała nr VI/52/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 2019-02-27 52
Uchwała nr VI/51/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonal 2019-02-27 51
Uchwała nr VI/50/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-02-27 50
Uchwała nr VI/49/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok. 2019-02-27 49
Uchwała nr VI/48/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-02-27 48
Uchwała nr VI/47/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce. 2019-02-27 47

Strony