Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Sesje

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  28 listopada 2012 roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie  się w dniu  14 listopada 2012 roku  o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Dobczycach. 

Porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sesja wyjazdowa do placówek oświatowych w celu wysłuchania sprawozdań z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012:

Szczegółowy harmonogram:

Serdecznie zapraszamy na XXX sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 30 października 2012 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku

/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz. 1591 ze zmianami/  z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dobczycach z proponowanym porządkiem obrad:

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r. o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

W porządku obrad znajduje się:

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.         

W porządku obrad znajduje się:

Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 roku o godz. 15-tej w  RCOS w Dobczycach.

Porządek obrad:

PROTOKÓŁ Nr XX/12

sesji Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 18 stycznia  2012 roku

 

Obecni:

Strony