Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Sesje

XLIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 30 grudnia  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

Proponowany porządek obrad:

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 18 grudnia  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.

proponowany porządek obrad:

XLVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:

XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 20 listopada 2013  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:

      1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

      3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach i  bieżących spraw gminy w okresie między sesyjnym .

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 23 października  2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach.
 

XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 18 września   2013  roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

XLIII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 20 sierpnia 2013 roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

Proponowany porządek obrad:

XLI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 26 czerwca  2013  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw gminy.

4.Wnioski i interpelacje radnych.

5.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Strony